Lakselus i lab.Illustrasjonsfoto: Joar Grindheim
Lakselus i lab.Illustrasjonsfoto: Joar Grindheim
Lakselus i lab.Illustrasjonsfoto: Joar Grindheim

Forskere har testet om kaldt vann hjelper mot lakselus

Antallet lakselus gikk ned, men fiskevelferden ble litt dårligere.

Temperaturer på -1 grad, 1 grad og 5 grader er testet i et prosjekt som ble gjennomført av Havforskningsinstituttet og støttet av FHF.

Avlusingseffekten var på rundt 40 prosent lus ved de mest ekstreme behandlingene, men det var også en liten nedgang i velferdsskår, melder FHF. 

Minus 1 grad ga best effekt på lusenivået.

De laveste temperaturene ga fisken kuldesjokk, noe som førte til at fisken fikk en beroligende effekt av det kalde vannet. Men det er uvisst hvilke effekter et slikt kuldesjokk vil ha på fiskevelferden dersom fisken gjennomgår flere slike behandlinger eller holdes lenge i det kalde vannet, ifølge meldingen. 

Det konkluderes derfor med at ytterligere studier er nødvendig før metoden kan tas i bruk. Om kaldt vann gir bedre effekt i kombinasjon med mekanisk påvirkning er noe av det som da vil bli undersøkt, og hvordan fiskevelferden blir når dette tas i bruk ute i kommersielle merder.

( VILKÅR )
 
Del saken