Tre minutter utblødning av fisken kan være nok

Forskere ved Nofima har funnet ut at det meste av blodet i hovedårene i fisken er fjernet allerede etter tre minutter dersom fisken ligger og blør ut i vann.

Nofima avsluttet nylig et prosjekt finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, der målet var å øke kunnskapen om hvordan mengde restblod i muskelen påvirkes av fangst- og ombordhåndtering.

- Disse forsøkene ble gjort i småskala, men dersom vi får samme resultater i kommersiell skala vil dette kunne ha mye å si for gjennomføringen av bløgging og utblødning; besparelse av prosesseringstid av fangst og mindre behov for utstyr, plass og vann sier forsker Torbjørn Tobiassen i Nofima.

zoomFiguren viser blodtap (%) og restblod i muskelen etter utblødning av torsken i sjøvann for 3, 6, 10, 15 og 30 min.
Figuren viser blodtap (%) og restblod i muskelen etter utblødning av torsken i sjøvann for 3, 6, 10, 15 og 30 min.
( VILKÅR )
 
Del saken