Nytt miljøprosjekt skal gi renere hav

Innovasjonsprosjektet Circular Cleanup ble lanser i Oslo i går. Det er et prosjekt som skal gi løsninger for renere og plastfrie hav. Det er Rederiforbundet og WWF i samarbeid med 16 andre aktører som står for utviklingen av disse nye miljøløsningene.

- For å ha et levende hav i fremtiden er det kritisk at vi i dag finner løsninger for å hindre at mer plast finner veien til havet, og samtidig finne løsninger på å rydde det som allerede er på avveie. Norge har verdensledende kompetanse ikke bare innen maritim virksomhet, men også innenfor teknologi for avfallshåndtering. Samarbeidet kan sitte på nøkkelen til å gode svar på våre felles utfordringer, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund på organisasjonens nettside.

Her beskrives Circular Cleanup som et unikt samarbeid med tanke på bredden i verdikjeden, det sterke fagmiljøet og den felles ambisjonen man har om å løse utfordringen med plast i havet. Ved å kombinere kjernekompetanse innen monitorering av hav og kyst, med teknologiutviklere og digitalisering og avfallshåndtering mener aktørene i Circular Cleanup at de har funnet nye løsninger for mer effektiv opprydding.

( VILKÅR )
 
Del saken