Lodde-observasjoner flere steder

Norges Sildesalgslag melder at «Rødholmen», som har vært «speiderfartøy» for «Vendla» på det pågående loddetoktet, har avsluttet sin del av toktet. Sildesalgslaget har fått opplysninger om at «Rødholmen» har observert lodde på vestlige og østlige områder, altså Ingøy-djupet, nord for Nordkapp og nord for Båtsfjord.

I forkant av loddetoktet ga Nærings- og fiskeridepartementet grønt lys til å benytte to fartøy til å kartlegge lodde som kommer til kysten for å gyte. Bakgrunnen var en søknad fra Sildelaget om å bruke 1,2 millioner av inndratte midler til å finansiere et letefartøy i tillegg til «Vendla», som er innleid av Havforskningen. Tilbakemeldinger er at det har vært veldig nyttig med et speiderfartøy slik at Vendla lettere kan gå på lodde forekomster for å ta prøver og så videre, viser salgslaget til.

«Rødholmen» fikk imidlertid ikke fiske avsetningen på 150 tonn som var igjen på forskningskvoten for lodda inneværende år. 

Salgsdirektør Knut Torgnes i Sildelaget mener at selv om det er et lite kvantum å by markedet, så kunne det bidratt til aktivitet på et anlegg og produkter til å tilby et marked som er veldig interessert i lodde.

- Det hadde og vært nyttig å tatt prøver av åte, modning og kvalitet av en litt større fangst enn det de skal ta med Vendla, sier Torgnes som beklager at det ikke kom et positivt svar på søknaden om å fiske forskningskvoten før «Rødholmen» avsluttet sin toktdel.

«Vendla» har ikke avsluttet toktet enda.

( VILKÅR )
 
Del saken