Nybonia Hav er et av flere rederier som har gått sammen om et marint kraftsenter i Midsund. Her er ringnottråleren «Nystrøm».Foto: Jon Eirik Olsen
Nybonia Hav er et av flere rederier som har gått sammen om et marint kraftsenter i Midsund. Her er ringnottråleren «Nystrøm».Foto: Jon Eirik Olsen
Nybonia Hav er et av flere rederier som har gått sammen om et marint kraftsenter i Midsund. Her er ringnottråleren «Nystrøm».Foto: Jon Eirik Olsen

Slik skal det bli slutt på at fiskerne synser om hvor silda er

Data fra fiskebåter og satellitter skal hjelpe fiskere å finne pelagisk fisk.

En fiskeriguide for pelagisk fisk er under utvikling gjennom et nytt forskningsprosjekt.

- Tiden fiskerne bruker på å søke etter fisk skal kunne reduseres. Det vil lede til mer bærekraftig forvaltning av ressursene. Målet er at prosjektet kan bidra til enda bedre samarbeid mellom fiskere, forskere og fiskerimyndigheter, sier Are Prytz Berset, som er prosjektleder i North Atlantic Institute for Sustainable Fishing (NAIS).

zoomGunnar Kvalsund (t.v.) og Are Berset har jobbet sammen om å lage et maritimt kraftsenter i Midsund kommune på Romsdalskysten. 
Gunnar Kvalsund (t.v.) og Are Berset har jobbet sammen om å lage et maritimt kraftsenter i Midsund kommune på Romsdalskysten. 

Vil ta i bruk big data

Det er North Atlantic Institute for Sustainable Fishing (NAIS) i Midsund som skal i gang med å utvikle det de kaller en Fish Guider sammen med Sintef, NTNU og Universitetet i Bergen.

Ambisjonen er å kombinere nyutviklede modeller innen marin økologi med data fra fiskefartøy og satellitter. 

Partnerne har søkt om nærmere fem millioner kroner fra Norges forskningsråd, og har fått tilslag gjennom programmet Maroff. Endelig tildeling blir klar etter en revisjon nå i mars. Forskningsprosjektet skal gå over tre år.

- Vi vil koble relevante parameter med data, det blir en big data-kobling. Tanken er å utvikle et system som viser hvor fiskeren kan forvente å finne fisk innen de tildelte kvotene, sier Berset.

Dette er Fish Guider

  • Prosjektet er finansiert av fiskeriindustrien (IPN) og av MAROFF-programmet i Norges forskningsråd.
  • Prosjektpartnere:
  • North Atlantic Institute for Sustainable Fishing (NAIS)
  • Nybonia Hav AS
  • Dahl Fiskeri AS
  • Lurøyveiding AS
  • Sintef Ocean
  • Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
  • Universitetet i Bergen (UiB)

Ny teknologi og teori

NAIS er en stiftelse som er opprettet av en rekke fiskerederier. Organisasjonen er en oppfølger til pelagisk dugnad, og er opptatt av bærekraftig forvaltning av fiskeressursene. 

- Vi representerer fangstleddet, og er etablert av og for fiskerederier som er opptatt av å fangste og høste bærekraftig gjennom å tenke langsiktig og bli klokere i lag, sier Berset.

Ideen til forskningsprosjektet har kommet i samarbeid med Sintef og NTNU.

- Vi vil prøve å utvikle og validere ny teknologi og teori for fiskevandring og nytt veiledningssystem for fartøyene, sier Berset.

zoomMer presis informasjon om hvor silda er, er noe av det fiskerne og forskerne håper på.
Mer presis informasjon om hvor silda er, er noe av det fiskerne og forskerne håper på.

Åpne for nye parter

Nettopp når det gjelder pelagisk fisk har det til tider vært turbulent mellom fiskere og forskere. Blant annet har det vært bekymring rundt kvoterådene som er satt for makrell, og nylig var forskere og fiskere uenige om sildeinnsiget fra havet

- Det er ingen som vet alt om havet i dag. Det handler om å få nok øyne som ser. Det er mange nye teknologier som kommer og gjør ting mulig, ikke minst det å koble data sammen, sier Berset.

Han håper forskningsprosjektet vil gi data alle kan være enige om og stole på. 

- Vi er åpne for at mange parter vil kunne tre inn i prosjektet. Jo flere fartøy, jo bedre mulighet vil man ha til å vite mer om hva som skjer i havet. Det er bra for miljøet hvis man kan fangste mer effektivt, og få ned drivstofforbruket, sier han. 

Skal spare kostnader

Sintef vil engasjere en doktorgradskandidat som skal lage nye modeller for å beregne hvor fisken er i havet. 

- Modellen skal kombineres med målinger fra fiskefartøyer og satellitter sånn at den blir nærmest mulig virkeligheten, sier forsker Finn Are Michelsen ved Sintef Ocean.

Forskerne skal bygge videre på verktøy og metoder fra et annet forskningsprosjekt som jobber med noe av det samme

- Målet er å lage et beslutningsstøttesystem som fiskerne kan bruke for å finne ut hvor det er lurt å gå for å lete etter fisk, sier Michelsen. 

Egne skjermbilder med historiske data og dagens varsel vil dermed bli tilgjengelig for fiskerne.

- Litt av ideen går ut på at fiskerne skal spare kostnader på å kjøre direkte der fisken er i stedet for å ha mange bomturer, sier forskeren. 

Vil se trender

Reder Arnt Inge Nygård i Nybonia Hav er styreleder i NAIS, og håper Fish Guider vil bidra til å gjøre både fiskere og forvaltning litt klokere.

- Det blir litt lettere for oss å danne oss et bilde av hvor fangstene foregår. Det nye er at du får tilgang på data i sanntid, sier Nygård til Tekfisk.

Nybonia Hav fisker pelagisk fisk, og har kystnotbåten «Nystrøm».

- Nå sitter vi som fiskere og synser og mener uten egentlig å ha god nok dokumentasjon i ryggen, sier Nygård.

zoomReder Arnt Inge Nygård i Nybonia Hav.
Reder Arnt Inge Nygård i Nybonia Hav.

Månen er med

Han håper prosjektet kan gi ny og viktig informasjon.

- Man kan gjennom fangsting over tid se hva som er trenden. Hvis flåten bruker kort tid på å hente kvotene, er det en indikasjon på at det er en bestand i god forfatning. Hvis du bruker lengre tid og ikke greier å fiske kvotene, er det et signal om at en må stille spørsmål om hva som skjer, sier rederen.

Han er glad for at også månefasen blir en parameter i dette prosjektet.

- Det er på høy tid. De som er på havet vet at det er en faktor som påvirker fangstene, sier han.

Fish Guider vil gjøre planleggingen av fisket enklere, tror Nygård.

- Det er greit at flåteleddet kan se trender på et tidligere tidspunkt. Ofte har vi ligget 2-3 år etter, sier han. 

Vi ønsker å finne ut mer om deg som leser Tekfisk, og håper du kan sette av noen minutter til å svare på denne korte leserundersøkelsen.

( VILKÅR )
 
Del saken