Ny norsk-russisk havforskergruppe etableres

Havforskningsinstituttet melder at i løpet av 2019 blir det oppretta ei ny norsk-russisk havforskergruppe. Gruppa skal samordne vitenskapelige data og felles forskningsprosjekt.

Alle under en paraply

I Russland har hvert havområde tradisjonelt hatt «sitt» havforskningsinstitutt. I mer enn 60 år har havforskningsinstituttet samarbeidet med Det polare havforskningsinstituttet i Murmansk (Pinro), men etter omorganiseringa er det Det føderale havforskningsinstituttet (Vniro) i Moskva som er HIs nye samarbeidspartner.

Alle havforskningsinstituttene i Russland blir nå samlet under Vniro.

- Til sammen er det 28 institutt som er slått sammen. Blant dem er det også flere som driver forskning i ferskvann. Til sammen er vi mer enn 5000 ansatte, sier internasjonal direktør i Vniro, Vladimir Beljajev.

Felles tokt og datautveksling

Fra og med 1. januar i år ble Pinro en filial under Vniro-paraplyen. Forskningsdirektør Huse forsikrer at det ikke fører til store endringer i det norsk-russiske havforskningssamarbeidet.

- Vi kommer til å fortsette med felles tokt, samkjøring av forskningsmetodikk, ulike arbeidsmøter og datautveksling, sier forskningsdirektør Geir Huse.

Den kommende norsk-russiske havforskergruppa er omtalt i protokollen fra det siste møtet i den norsk-russiske fiskerikommisjonen. 

- Gruppa skal samordne norske og russiske forskningsresultat. I første omgang bør den konsentrere seg om de økonomisk viktige bestandene torsk, hyse og blåkveite, sier forskningsdirektør Oleg Bulatov i Vniro.

( VILKÅR )
 
Del saken