Sparsommelig søknad ga nei til utviklingstillatelse

Selskapet søkte om fem tillatelser for en stålkonstruksjon med en ytre not i stål.

Gladfisk, et selskap under stiftelse, sitt konsept har begrenset nyhetsverdi, og oppfyller ikke kravet til «betydelig innovasjon», mener Fiskeridirektoratet.

Fredag kveld fikk derfor selskapet avslag på sin søknad om fem utviklingstillatelser, skriver Intrafish.

En fast stålkonstruksjon

Direktoratet beskriver det omsøkte konseptet slik:

«En fast stålkonstruksjon med en ytre not i stål som skal beskytte oppdrettsnøtene inni mot predatorer og drivgods. Opplegg for strøm, trykkluft, fôrslanger og høytrykksspyler skal være integrert i anlegget. For å hindre begroing skal en automatisk vasker spyle noten innenfra minst én gang i døgnet».

Bård Sindre Skarshaug er oppgitt som selskapets kontaktperson.

Tynn søknad

Ifølge direktoratet var søknaden fra selskapet «sparsommelig i beskrivelsen».

«Søknaden er ikke underbygget med noen form for teknisk dokumentasjon, men konseptet er i viss grad illustrert, slik at det er mulig for Fiskeridirektoratet å få et overfladisk inntrykk av hvordan konseptet er ment å se ut», heter det.

Basert på søknaden mener direktoratet at konseptet fremstår som en videreutvikling av dagens anleggsteknologi «med begrenset nyhetsverdi».

For lite forklart

Flere steder i avslaget skriver direktoratet at konseptene i søknaden i liten grad er forklart. Konklusjonen er:

«Konseptet fra SUS Gladfisk oppfyller ikke vilkåret om «betydelig innovasjon», jf. laksetildelingsforskriften § 23b første ledd, og Fiskeridirektoratet avslår søknaden om fem utviklingstillatelser».

Vedtaket kan påklages innen tre uker. 

( VILKÅR )
 
Del saken