TAUST: «Vendla» er på loddeleiting på kysten av Finnmark. Et tokt Havforskningsinstituttet sier de ikke vil slippe ut noe informasjon ifra, mens de driver kartlegging, og der Fiskebåt og Pelagisk Forening har ulike meninger om det bør åpnes for et fiske i år.Foto: Frode Adolfsen
TAUST: «Vendla» er på loddeleiting på kysten av Finnmark. Et tokt Havforskningsinstituttet sier de ikke vil slippe ut noe informasjon ifra, mens de driver kartlegging, og der Fiskebåt og Pelagisk Forening har ulike meninger om det bør åpnes for et fiske i år.Foto: Frode Adolfsen
TAUST: «Vendla» er på loddeleiting på kysten av Finnmark. Et tokt Havforskningsinstituttet sier de ikke vil slippe ut noe informasjon ifra, mens de driver kartlegging, og der Fiskebåt og Pelagisk Forening har ulike meninger om det bør åpnes for et fiske i år.Foto: Frode Adolfsen

- Ikke nok kunnskap til å åpne for et loddefiske i år

Fiskebåt-direktøren mener manglende forskning så vel som kvoteavtalen med Russland setter stopper for et loddefiske i år.

- Årets loddetokt i Barentshavet vil ikke gi tilstrekkelig kunnskap til å åpne for et loddefiske i 2019. Kvoteavtalen med Russland om null kvote stenger i praksis for det. Likeså dagens vitenskapelig forskningsdata, skriver administrerende direktør Audun Maråk i en e-post til Fiskeribladet.

zoomAudun Maråk
Audun Maråk

Vært pådriver

Han viser til at Fiskebåt har vært pådriver for å få nye forskningsdata knyttet til loddebestanden i Barentshavet for å sikre en optimal forvaltning og verdiskapning av fiskebestandene. 

- Vi har både et kortsiktig og langsiktig perspektiv for Fiskebåts arbeid, men det bærer frukter for fiskerne, selv om vi alle er utålmodige, skriver han. 

Han viser til norsk vårgytende sild som et godt eksempel på at det nytter å tenke langsiktig. Der fikk de på plass en revidert og økt beskatningsgrad.

Ingen bør forledes til å tro at noe annet enn at det er resultatene som teller

Audun Maråk

Kommer mer

Og det kommer flere positive resultater, lover han. Fiskebåt legger til grunn at loddefiske åpnes så snart det foreligger forskningsdata som gir grunnlag for å fastsette en loddekvote i Barentshavet. Noe Norge og Russland må ta høyde for i kommende forhandlingsrunder. 

- Som på Island må vi sikre at en tilstrekkelig stor andel av loddebestanden gyter. Dagens vitenskapelig grunnlag fører dessverre til at mye av ressursen går til spille. Nye forskningsdata vil gi grunnlag for å høste bestanden mer bærekraftig og med høyest mulig utbytte/verdiskapning. Ikke i 2019 dessverre, men om kort tid, skriver Maråk som mener at uten nye data vil vi fortsette som i dag.

Er positiv

Han sier han velger å fokusere på den positive utviklingen, og viser til at ingen utfordrer det internasjonale havforskningsrådet, ICES, og HI mer enn Fiskebåt. 

- At vi fikk utvidet toktet med et ekstra fartøy var viktig. Vi er i gang med å få nye data, det er resultatene som teller til sist. Ingen bør forledes til å tro at noe annet enn forannevnte strategi nytter, skriver Fiskebåt-direktøren i sin e-post, der han stiller et spørsmål ved om det er journalisten eller Pelagisk Forening som er opptatt av å fokusere på uenighet knyttet til et fremtidig loddefiske i Barentshavet. 

- Det er det neppe grunnlag for, mener han.

Fiskeribladet har vært i kontakt med Havforskningsinstituttet for å få en status på hva som er registrert til nå på toktet, men får tilbakemelding om at det ikke vil bli gitt ut noe informasjon underveis i toktet.

( VILKÅR )
 
Del saken