Ekstra skjørt med brakkvann ble testet ut i forskningsprosjektet.Foto: Havforskningsinstituttet
Ekstra skjørt med brakkvann ble testet ut i forskningsprosjektet.Foto: Havforskningsinstituttet
Ekstra skjørt med brakkvann ble testet ut i forskningsprosjektet.Foto: Havforskningsinstituttet

Ferskvannsbrønn i merden ga ikke mindre lakselus

Forskere har testet ut et indre skjørt med ferskvann i merden.

Det er gjort gjennom et FHF-prosjekt kalt The Well

Det ble laget en ferskvannsbrønn inne i merden, som bestod av et indre skjørt hvor det ved hjelp av omvendt osmose ble pumpet inn ferskvann slik at det dannet seg et brakkvannslag, melder FHF

For at laksen skulle ønske å tilbringe mest mulig tid i brakkvannslaget ble også temperaturen regulert til å ligge i laksens idealområde. I tillegg ble det brukt målrettet belysning og fôring for å øke laksens oppholdstid både i vann med lav saltholdighet og på større dyp i merden. Antall lus og avlusninger ble sammenlignet med merder som brukte skjørt uten ferskvannsbrønn og lys.

Resultatene viste at det ikke ble funnet mindre lus eller gjort færre avlusninger ved bruk av ferskvannsbrønnen. Men i en av merdene ble det funnet lavere forekomst av AGD ved et AGD utbrudd.

Forskerne vurderer nå om saltnivået i brakkvannslaget må reduseres ytterligere. I labstudier har det blitt vist at saliniteten (saltinnholdet) må ligge under 12 ppt for å redusere lusepåslag og under 4 ppt i tre timer for å få dødelighet av lus. Disse nivåene ble ikke oppnådd i dette forsøket. I tillegg oppholdt ikke laksen seg lenge nok i brakkvannslaget for å oppnå ønsket effekt. Bruk av undervannslys ga heller ikke tilstrekkelig stimulering av fisken til å holde den i brakkvannslaget.

Et tidligere forsøk har vist at luselarver holder seg unna brakkvann

( VILKÅR )
 
Del saken