Informasjonen om alle ledd i verdikjeden skal være offentlig tilgjengelig og umulig å endre for noen i ettertid i en blokkjede.Foto: Kjersti Kvile
Informasjonen om alle ledd i verdikjeden skal være offentlig tilgjengelig og umulig å endre for noen i ettertid i en blokkjede.Foto: Kjersti Kvile
Informasjonen om alle ledd i verdikjeden skal være offentlig tilgjengelig og umulig å endre for noen i ettertid i en blokkjede.Foto: Kjersti Kvile

Snart skal du få vite alt om fisken du finner i fiskedisken

Sjømatbedrifter sitter på enorme mengder data om maten de lager. Nå gjelder det å gjøre dem tilgjengelige for folk flest.

Tenk deg at du går inn i butikken og lurer på hva du skal ha til middag. Du finner en torskefilet i fiskedisken, men hvordan var det igjen: Fiskes torsk bærekraftig? Kommer denne fileten fra en norsk eller spansk fisker? En stor tråler eller en liten sjark?

Nå er det folk som jobber for løsninger der du skal få tilgang til informasjonen fra en fisk er fisket eller oppdrettet til den ligger på tallerkenen. 

Mer åpenhet

- Det er et sterkt ønske om mer åpenhet, så man vet hva man spiser, hvor det kommer fra og at alt er gjort bærekraftig, sier Anders Gjendemsjø, leder for sjømat i rådgivningsselskapet Deloitte, til Tekfisk.

Han har vært med å skrive en rapport sammen med kolleger i Deloitte og folk fra sertifiseringsselskapet DNV GL om blockchain, eller blokkjede som det heter på norsk. 

Og aller først: Hva i all verden er det? 

Hva er blokkjede-teknologi

Blokkjede er en slags regnskapsbok som sporer alle dataene til et produkt eller en tjeneste. Nettstedet tek.no har forklart det som en kjede av blokker, der hver blokk består av informasjon. En blokk er basert på forrige blokk, som igjen er basert på den før, før det hele ender opp i en startblokk. Informasjonen kan derfor alltid spores hele veien til det opprinnelige startpunktet.

Poenget er at denne informasjonen skal være offentlig tilgjengelig og umulig å endre for noen i ettertid. 

- Hele essensen er at du kan i større grad kan kunne stole på informasjonen samt at det ligger et potensial i en mer effektiv verdikjede, sier Gjendemsjø.

I denne podkasten snakker sjømatanalytiker Dag Sletmo blant annet om mulighetene blokkjede gir: 

 Smart etikett

Forurensning og annen miljøpåvirkning, overfiske og dårlig kvalitet er utfordringer for omdømmet til fiskeri- og oppdrettsnæringen. Blokkjede kan være med å øke tilliten til næringene og til produktene deres, mener Deloitte og DNV GL.

zoom- Teknologien er på en måte moden, men ingen tar i bruk nye løsninger før man har forstått teknologien og har en forretningsmodell som gir mening, sier Anders Gjendemsjø, leder for sjømat i Deloitte.
- Teknologien er på en måte moden, men ingen tar i bruk nye løsninger før man har forstått teknologien og har en forretningsmodell som gir mening, sier Anders Gjendemsjø, leder for sjømat i Deloitte.

Sushien du kjøper i butikken brukes som et eksempel. Hvis den er laget med oppdrettsfisk, kan oppdretteren laste opp informasjon om anlegget og om fiskevelferden. Blokkjeden kan også brukes til å registrere sammensetningen av fôr og vannkvalitet.

Villfanget fisk kan merkes med hvor den er fisket, redskap og lagringsforhold som temperatur og fuktighet. Lignende opplysninger kan samles fra fiskebruk, og under transporten til hylla i matbutikkene.

Kundene vil kunne skanne en såkalt smart etikett og få tilgang til all relevant informasjonen. 

Verdi av samarbeid

Gjendemsjø og medforfatterne har intervjuet personer fra 30 selskaper i Europa, aktører fra ulike steder i verdikjeden for både fiskeri og oppdrett. 

- Det er litt av nøkkelen. Dette er ikke noe enkeltaktører kan ordne selv. Verdien kommer når aktørene samarbeider, sier han.

Flere barrierer

Rapporten peker på at det ligger noen hindrer på veien, for eksempel at aktører ikke er digitale nok, eller at de kan være motvillige til å dele informasjon. Dette mener Gjendemsjø er overkommelig.

- Selskapene blir mer og mer digitale for hver dag som går. I tillegg er det økende bevissthet rundt verdiene av data. Mange sier at data er den nye oljen, sier han. 

Alle må med

Da er det også noen aktører som tenker at når data er så verdifulle, må man passe på ikke å gi dem vekk. 

- Men data blir mindre og mindre verdifulle jo lenger de ligger. En barriere er nok åforstå hvilken rolle du skal ta og finne ut av hva du får igjen for å dele data. Forståelsen rundt dette blir mer og mer moden for hvert år, sier Gjendemsjø. 

Det kan sammenlignes med å ha en mobil. Den har liten nytte om ingen andre også har en. 

- Om man har en fisk som er fisket eller oppdrettet i Norge, er det en økende verdi jo flere av partene i verdikjeden som er med på laget, gjerne fra genetikk, fôr og helt til supermarkedet i den andre enden. 

Forum for å forstå

Rapporten er startskuddet for å fremme samarbeid innen blokkjede-teknologi og sjømat. 

Deloitte og DNV GL vil legge til rette for at aktørene kan forstå en teknologi som er i rivende utvikling. Dette for at aktørene skal se hvordan de kan nyttiggjøre seg den og komme frem til en løsning som er mulig å innføre.

- Alt er mulig å løse, men det krever forståelse i mange fagfelt fra marked, teknologi og juss. Ingen har lyst til å investere i noe de ikke skjønner, sier Gjendemsjø.

Høyere pris eller et krav

På den ene siden kan man se for seg at økt sporbarhet vil kunne øke verdien på fisken, og at man derfor kan ta høyere pris. På den andre siden kan det være at dette rett og slett blir et krav for i det hele tatt å få lov til å selge fisken på europeiske supermarkeder. 

- I hvilken grad klarer du å lage et produkt som forbrukerne opplever som tryggere, bedre eller mer bærekraftig og derfor er villige til å betale mer for? Slikt må man finne ut sammen, sier Gjendemsjø. 

( VILKÅR )
 
Del saken