Hector Peña leder loddetoktet som starter i Tromsø denne uken.Foto: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet
Hector Peña leder loddetoktet som starter i Tromsø denne uken.Foto: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet
Hector Peña leder loddetoktet som starter i Tromsø denne uken.Foto: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet

To båter i gang med å kartlegge lodde som kommer til kysten for å gyte

Både «Vendla» og «Rødholmen» kommer til å holde seg nært kysten i løpet av toktet.

Det er ti år siden sist Havforskningsinstituttet (HI) kartla loddebestanden vinterstid.

- Vi dekker området fra Tromsø til Øst-Finnmark med to båter, forteller toktleder Hector Peña til Havforskningsinstituttets nettsider

Starter i Vest-Finnmark

Han leder toktet fra leiefartøyet «Vendla» som forlot Tromsø i dag og skal bruke to uker på toktet.

- I tillegg har vi leid inn «Rødholmen» som hjelpefartøy. De gikk sist torsdag og har gjort akustiske målinger fra Tromsø-området og nordøstover, fortsetter Peña.

«Rødholmen» registrerte ikke lodde så langt vest som utenfor Troms, og de så ikke lodde på de akustiske instrumentene sine før de kom til området utenfor Sørøya i Finnmark.

- Det er registrert lodde i mageprøver fra torsk som er tatt i Hammerfest-området. Derfor kommer ikke «Vendla» til å starte sin del av kartlegginga før vi kommer til området ved Sørøya, sier Peña.

Sikk-sakkmønster

Begge båtene vil holde seg nær kysten i toktperioden. Årsaken er at de ønsker å treffe på lodden i gyteperioden. Denne gangen har forskerne tatt i bruk en ny toktutforming for å dekke et størst mulig område.

- Vi går rett og slett i et sikk-sakkmønster som er mer effektivt enn den vanlige toktutforminga for denne typen tokt, sier Peña.

Formålet med toktet er å finne ut om det er mulig å måle størrelsen på gytebestanden av lodde like før gyting med tanke på kvoteråd for lodde.

Ny interesse

Bakgrunnen for at HI gjennomfører et nytt gyteloddetokt, er fornyet interesse fra næringens side med utgangspunkt i at det er slik man gjennomfører forvaltningen av islandslodde.

- Vi har også en lignende tilnærming til tobisforvaltning i norsk sone av Nordsjøen der det først gis en midlertidig kvote ved starten av året. Den kan økes dersom den estimerte mengden av tobis på det akustiske toktet i april- mai er stor nok, sier forskningsdirektør Geir Huse.

For ti år siden ble det gjennomført vinterloddetokt tre år på rad. Da erfarte HI at det er vanskelig å mengdemåle lodde i forbindelse med gyting, fordi lodda si vandringsrute før gyting varierer.

- Den gangen konkluderte vi med å opprettholde dagens rådgivningstilnærming som baserer seg på framskriving av gytebestandens størrelse fra økosystemtoktet i oktober, sier Huse.

( VILKÅR )
 
Del saken