Cermaqs iFarm skal gjenkjenne hver enkelt fisk.Foto: Cermaq
Cermaqs iFarm skal gjenkjenne hver enkelt fisk.Foto: Cermaq
Cermaqs iFarm skal gjenkjenne hver enkelt fisk.Foto: Cermaq

Det blir fire utviklingstillatelser til Cermaq

Oppdrettsselskapet søkte om ti tillatelser for sitt konsept iFarm, og klagde da de fikk tilsagn om fire.

Nå har Fiskeridirektoratet på nytt gjort vedtak om at Cermaq får fire utviklingstillatelser.

Med iFarm ønsker Cermaq å utvikle en teknologi med billedgjenkjenning i et sorteringskammer i laksemerden. Dette skal gjøre det mulig å gi tilrettelagt helseoppfølging til hver enkelt fisk i anlegget.

Var skuffet

Cermaq valgte å klage på den første tildelingen.

Nærings- og fiskeridepartementet landet i november på samme konklusjon som Fiskeridirektoratet.

- Vi er veldig skuffet og ikke minst overrasket over at Nærings- og fiskeridepartementet ikke vil tildele tilstrekkelig produksjonsvolum for å utvikle iFarm, en løsning for digitalisering av oppdrett, sa Knut Ellekjær, administrerende direktør i Cermaq Norway, i en pressemelding i november.

Mener fire er nok

Fiskeridirektoratet har kommet frem til at iFarm er en forbedring i forhold til eksisterende teknologi for identifisering av individuelle fisk og for telling av lus på fisk i merd, og at konseptet kan bidra til å løse næringens problemer med lakselus.

Både departementet og Fiskeridirektoratet mener imidlertid at fire utviklingstillatelser vil gi selskapet tilstrekkelig fleksibilitet til å utvikle sitt konsept.

I sitt avslag viser også departementet til at tilsagnet «ikke innebærer at man kun kan bruke de aktuelle tillatelsene til å gjennomføre prosjektet. Søker står fritt til å bruke egen biomasse og egne lokaliteter til å gjennomføre prosjektet.»

Avslag til Biolaks

Biolaks Drift SUS får samtidig avslag på sin søknad om fem utviklingstillatelser.

Konseptet til Biolaks Drift er et semilukket flytende oppdrettsanlegg som skal være tilnærmet selvforsynt med energi. Dette innebærer installasjon av solcellepanel, vindmøller og biogassanlegg, hvor biogass (metan) skal produseres lokalt ved bruk av oppsamlet slam og annet biologisk avfall

Fiskeridirektoratet konkluderer med at konseptet ikke oppfyller vilkåret om betydelig innovasjon.

Biolaks AS, som var omtalt i en tidligere versjon av denne artikkelen, har ennå ikke fått sin søknad behandlet.

( VILKÅR )
 
Del saken