Toktleder Bjørn Krafft skyter et satellittmerke i en knølhval på tokt med «Kronprins Haakon».Foto: Oda Linnea Brekke Iden/Havforskningsinstituttet
Toktleder Bjørn Krafft skyter et satellittmerke i en knølhval på tokt med «Kronprins Haakon».Foto: Oda Linnea Brekke Iden/Havforskningsinstituttet
Toktleder Bjørn Krafft skyter et satellittmerke i en knølhval på tokt med «Kronprins Haakon».Foto: Oda Linnea Brekke Iden/Havforskningsinstituttet

Havforskere telte mer enn 1200 hvaler på tokt i Antarktis. 3 av dem ble merket.

I løpet av toktet ble det festa satellittmerke på tre to knølhvaler og en finnhval.

Det er første gang det er gjennomført ei så omfattende telling i Scotiahavet, skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider. 

Havforskerne Martin Biuw og Ulf Lindstrøm så bortimot 300 knølhvaler og nesten 260 finnhvaler. Hvalobservatørene så også ni blåhvaler i løpet av toktet. Begge har nettopp kommet hjem til Tromsø etter Havforskningsinstituttets første tokt i Antarktis med det splitter nye forskningsfartøyet «Kronprins Haakon».

- Dette må sees på som den første tellinga i en framtidig tidsserie, fordi vi regner med at det blir flere slike tokt - iallfall så lenge norske fartøyer fisker krill i Sørishavet, sier Biuw i meldingen. 

Hvaltellingene skjer manuelt ved at observatører følger med på bevegelser på havflata og særlig hvalblåst.

I løpet av toktet ble det festa satellittmerke på tre to knølhvaler og en finnhval. 

- Dessverre virka ikke det ene merket på en av knølkvalene, mens de andre sendte signaler i henholdsvis ti og tolv dager, sier Lindstrøm.

I tillegg ble det tatt vevsprøver fra ti knølhvaler og en finnhval. Disse prøvene skal seinere brukes til DNA-analyser. 

zoomHavforskerne Martin Biuw (foran) og Ulf Lindstrøm (t.h.) på vei for å merke hval. Bak rattet sitter toktleder Bjørn Krafft.
Havforskerne Martin Biuw (foran) og Ulf Lindstrøm (t.h.) på vei for å merke hval. Bak rattet sitter toktleder Bjørn Krafft.
( VILKÅR )
 
Del saken