Scalpro AS søker om å få etablere produksjon av rensefisk. Her er det havforskere på Austevoll som har oppdrett av berggylt. Illustrasjonsfoto: Kjersti Kvile
Scalpro AS søker om å få etablere produksjon av rensefisk. Her er det havforskere på Austevoll som har oppdrett av berggylt. Illustrasjonsfoto: Kjersti Kvile
Scalpro AS søker om å få etablere produksjon av rensefisk. Her er det havforskere på Austevoll som har oppdrett av berggylt. Illustrasjonsfoto: Kjersti Kvile

Scalpro vil produsere settefisk av berggylt og rognkjeks

Produksjonen skal skje på land med resirkulering av sjøvann.

Søknaden gjelder nyetablering av et anlegg for en planlagt årlig produksjon av settefisk og stamfisk av rensefisk, skriver Intrafish. Søknaden er på inntil 30 tonn biomasse i et nytt anlegg ved næringsområdet i Svartevika på Rong i Hordaland. Selskapet vil i hovedsak satse på produksjon av liten fisk, på 5-10 gram.

Den produserte rensefisken vil bli levert til andre produksjonsanlegg for videre vekst eller for utsett i laksemerder.

Scalpro planlegger å etablere to nye bygg på området til formålet, i tillegg til at selskapet vil bygge om et eksisterende bygg.

Selskapet oppgir at etableringen vil bli søkt gjennomført med andre aktører i bransjen.

Scalpro driver fra før landbasert klekkeri for skjellyngel med hovedvekt på stort kamskjell og flatøsters i Svartevika. Denne produksjonen foregår i eget bygg.

( VILKÅR )
 
Del saken