FISKEINDUSTRI: Primex på Myre har nylig fått Giek-støtte til et prosesseringsanlegg for hvitfisk som eksporteres til Frankrike.Arkivfoto: Silje Helene Nilsen
FISKEINDUSTRI: Primex på Myre har nylig fått Giek-støtte til et prosesseringsanlegg for hvitfisk som eksporteres til Frankrike.Arkivfoto: Silje Helene Nilsen
FISKEINDUSTRI: Primex på Myre har nylig fått Giek-støtte til et prosesseringsanlegg for hvitfisk som eksporteres til Frankrike.Arkivfoto: Silje Helene Nilsen

Giek har milliarder å drysse ut til norsk fiskeri og havbruk

Etter at Garantiinstituttet for eksportkreditt (Giek) fikk utvidet mandat i fjor, opplever de stadig større interesse fra sjømatnæringen som vil sikre finansiering av eksportrettede tiltak. Og mulighetene er mange.

- Vi ser en helt klar økende trend i både antall og beløp for søknader vi mottar fra sjømatnæringen - både når det gjelder eksport av norske kapitalvarer og tjenester brukt innen oppdrett og fiskeri, og finansiering til norske eksportører, deres underleverandører og fiskere i Norge, forteller Vilde Grønn Larsen, senior markeds- og kommunikasjonsrådgiver i Giek til IntraFish.

Totalt beløp for mottatte søknader i 2019 er 862 millioner kroner fordelt på åtte søknader, mens det så langt er gitt et tilbud om garanti gitt på 110 millioner kroner. Samlet beløp for nye utstedte garantier er 591 millioner kroner fordelt på to garantier.

Kan bidra til norske foredlingsbedrifter

Den økende interessen fra blant annet sjømatnæringen kommer etter at det er gitt utvidet mandat for Giek. De kan nå stille garanti til en bank som finansierer en bedrifts investeringer i Norge, men investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport.

- Primex Norge har nylig fått støtte til et prosesseringsanlegg for hvitfisk som eksporteres til Frankrike. Det nye anlegget blåser liv i en nedlagt hjørnestensbedrift, og staten kan bidra til å få på plass finansiering om flere aktører skulle ønske å satse på foredling her hjemme istedenfor å sende fisken ut av landet, sier Larsen.

Vi ser at bedriftene nå begynner å dra nytte av de nye ordningene, og at det blir større bredde i bedriftene som benytter seg av mulighetene

Vilde Grønn Larsen, senior markeds- og kommunikasjonsrådgiver i Giek

Søknaden ble innvilget i fjor sommer, men garantien ble utstedt i slutten av januar, da anlegget sto ferdig. Giek garanterer for et beløp på 21 millioner kroner, som utgjør halvparten av et lån fra DNB.

Giek har også inne søknader på finansiering av settefiskanlegg i Norge. Det kan de være med å finansiere så lenge settefiskprodusentene leverer til selskaper som eksporterer.

zoomFINANSIERING: Giek har blant annet inne søknader på finansiering av settefiskanlegg i Norge. Det kan de være med å finansiere så lenge settefiskprodusentene leverer til selskaper som eksporterer. Her et norsk resirkuleringsanlegg.
FINANSIERING: Giek har blant annet inne søknader på finansiering av settefiskanlegg i Norge. Det kan de være med å finansiere så lenge settefiskprodusentene leverer til selskaper som eksporterer. Her et norsk resirkuleringsanlegg.

- Det er mange måter å benytte disse finansieringsordningene på, men cirka 50 prosent av inntektene bør komme fra eksport, inkludert indirekte eksport. Vi håper dette skal gjøre at det blir tilgang på mer kapital i næringen også når det gjelder leverandørsiden, sier Larsen.

Og nettopp leverandørsiden er noe av det som blir viktig fremover, og som vil bli presentert under Global Aquatech Summit sitt seminar på «day zero» av North Atlantic Seafood Forum nå i mars.

Giek

  • Forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet med et eget styre.
  • Drives som en finansiell virksomhet og utsteder garantier med høy sikkerhet (AAA) på samme vilkår som banker.
  • Giek er en sentral partner for eksportører, deres kunder, samt norske og internasjonale forretningsbanker med kompetanse og sterke nettverk i Norge og internasjonalt.
  • Garantiene utvider bankenes kapasitet til å gi finansiering og risikoavdekning til norske eksportkontrakter. Garantiene kan også avlaste tapsrisikoen for norske eksportører og utenlandske kjøpere i forbindelse med betaling og levering.

Få henvendelser om fiskefartøy og brønnbåter

Den nye skipsgarantiordningen som ble innført i fjor, der Giek kan gi garanti for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge og som er helt uavhengig av eksport, omfatter finansiering av blant annet fiskebåter og brønnbåter. Men Giek har hittil hatt få henvendelser om finansiering av fiskefartøy og brønnbåter under denne ordningen. For finansiering av skip bygget i Norge til bruk i Norge, kan også Eksportkreditt Norge tilby lån.

Giek har derimot vært med i finansieringen av fiskefartøy til bruk i utlandet, inkludert en fabrikktråler til Sealord i New Zealand og krilltråleren «Antartic Endurance» for Aker BioMarine. I tillegg er to søknader for finansiering av tannfiskbåter som skal eksporteres fra Norge under behandling.

zoomFIKK STØTTE: Aker Biomarines «Antarctic Endurance» har fått Giek-støtte.
FIKK STØTTE: Aker Biomarines «Antarctic Endurance» har fått Giek-støtte.

Kan finansiere utviklingstillatelser

Når det gjelder oppdrettsnæringen har Giek blant annet utstedt garantier på 56,7 millioner kroner for norsk utstyr til oppdrettsanlegg til Laxar Fiskeldi på Island. Det er også gitt garanti på 667.000 euro til leveranser fra Akva Group og Mørenot til oppdrettsanlegg i Irland, og 30 millioner kroner til leasing av notvaskere fra Multi Pump Innovation til Chile. 

Nærøysund Aquaservice har fått garantier på 15,2 millioner kroner til servicebåter fra Folla Maritime og Moen Marin, og det er gitt garantier til brønnbåter til Sølvtrans for oppdrag i blant annet Chile og Scotland. Forutsetningen for å kunne få garantier er at det er eksportrettede investeringer som gjøres.

Giek har også inne søknader knyttet til finansiering til utenlandsk kjøper av landbaserte anlegg fra Norge, utstyr fra Norge til Sørøst-Asia og Canada, og nye oppdrettsanlegg i Norge på bakgrunn av tildelte utviklingstillatelser. Når det gjelder utviklingstillatelser kan Giek ta opptil 50 prosent av risikoen til bankene, men hvem som har søkt til hvilke prosjekt kan de ikke opplyse om ennå.

- Vi ser at bedriftene nå begynner å dra nytte av de nye ordningene, og at det blir større bredde i bedriftene som benytter seg av mulighetene. Det er godt med finansieringskapasitet tilgjengelig i disse ordningene. Giek sin mulighet til å finansiere også eksport mellom norske selskaper og deres utenlandske datterselskaper, hvis teknologien enten leases ut eller brukes til å selge tjenester i utlandet, er spennende. Spesielt for servicenæringen, sier Larsen.

Bankene må være med

Et område det er vanskelig å få bankene med på å finansiere er landbasert matfiskproduksjon. Det er også svært vanskelig å forsikre denne typen produksjon i dag. Giek har da muligheten, når produksjonen er eksportrettet, å være med og ta risiko.

- Når vi gir garantier til norske selskap i Norge, så er søkerne avhengig av å ha en avtale med en bank. Giek gir ikke lån, men stiller kun garantier. Men det kan hende bankene kan bli mer utlånsvillige, hvis flere av bankene vet at de har muligheten til å dele risikoen med Giek. Vi har ingen begrensninger i vårt mandat knyttet til ulike teknologier så lenge vi tror selskapet klarer å betjene lånet. Men Giek har mottatt søknad på finansiering av teknologi til landbaserte anlegg i utlandet fra norske teknologileverandører, som vi vurderer sammen med bank, forteller Larsen.

( VILKÅR )
 
Del saken