Slik blir anlegget til Tytlandsvik Aqua seende ut når alle seks produksjonshallene er på plass, ifølge søknaden til selskapet.Illustrasjon: Tytlandsvik Aqua
Slik blir anlegget til Tytlandsvik Aqua seende ut når alle seks produksjonshallene er på plass, ifølge søknaden til selskapet.Illustrasjon: Tytlandsvik Aqua
Slik blir anlegget til Tytlandsvik Aqua seende ut når alle seks produksjonshallene er på plass, ifølge søknaden til selskapet.Illustrasjon: Tytlandsvik Aqua

Her vil de øke fra to til seks haller for produksjon av postsmolt

Tytlandsvik Aqua, med Grieg Seafood og Bremnes Seashore på eiersiden, søker om en betydelig utvidelse av postsmoltanlegget og produksjonen.

For en måned siden kunne daglig leder Nils Viga i Tytlandsvik Aqua fortelle til IntraFish at den første smolten var satt i anlegget.

Planen er at fisken som nylig ble satt i anlegget skal vokse til den er 600 gram før den settes i sjøen. Den første produksjonen fra anlegget skal etter planen settes i sjøen i april. Deretter vil en klargjøre for ny smolt i anlegget.

Foruten administrasjonsbygg inneholder dagens anlegg to produksjonshaller på drøyt 7500 kvadratmeter. IntraFish har tidligere skrevet at investeringen var på 300 millioner kroner.

Søker om utvidelse

Anlegget på lokaliteten Tytlandsvik i Hjelmeland kommune i Rogaland har i dag en utslippstillatelse til en årlig produksjon på 5.000 tonn. Selskapet vil i forbindelse med en videre utvikling av anlegget søke om økt utslippstillatelse basert på et årlig produksjonsvolum på 15.000 tonn biomasse. Med en fôrfaktor på 0,8 forventer selskapet å benytte 12.000 tonn fôr årlig.

Det viser dokumenter IntraFish har fått innsyn i.

Selskapet begrunner utvidelsen av produksjonen med at det er et økende behov for tilgang til stor postsmolt. Det er Grieg Seafood og Bremnes Seashore som skal kjøpe postsmolt fra anlegget.

- Tilgang til stor postsmolt vil legge til rette for bedre utnyttelse av selskapenes sjølokaliteter i regionen og en ønsket produksjonsvekst, skriver selskapet i søknaden om utvidet utslippstillatelse.

Fra to til seks haller

Produksjonsøkningen innebærer også en utvidelse fra to til seks produksjonshaller. Hall nummer 3 planlegges ferdigstilt i 2020, hall nummer 4 i 2021, hall nummer 5 i 2022 og hall nummer 6 i 2023.

Ferdig utbygd vil anlegget bestå av seks produksjonsavdelinger og et samlet oppdrettsvolum på 45.720 kubikk. Det ferdige anlegget vil da ha 24 kar som hver er på 1.905 kubikk.

- Utvidelsen av Tytlandsvik Aqua gir store positive ringvirkninger for distriktskommunen Hjelmeland gjennom etablering av flere kompetansearbeidsplasser og investeringer i bygg og anlegg som også kommer lokalt næringsliv til gode. Produksjon av postsmolt gir miljøgevinster i sjø ved at fisken som settes ut er stor. Dette gir høyere tilvekst, kortere produksjonssyklus, mindre risiko for rømming, kortere eksponeringstid mot parasitter og patogener (bedre fiskevelferd) og hyppigere brakklegginger, påpeker selskapet.

Avisa Strandbuen skriver at den samlede investeringen på anlegget etter utvidelsen vil være på 750 millioner kroner.

Vil bygge også i Årdal

Strandbuen skriver også at eierne av Tytlandsvik Aqua planlegger et stort anlegg i Årdal gjennom Årdal Aqua. Det er planer om et produksjonsvolum på 15.000 tonn også ved dette anlegget, og en investering på 800 millioner kroner. 

Årdal Aqua regner med byggestart i 2021 og åpning av første byggetrinn i 2022. Utbyggingen av dette anlegget vil også skje trinnvis.

Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )

 
Del saken