Skilpadderoboten testes i fullskala merd.Foto: Sintef Ocean
Skilpadderoboten testes i fullskala merd.Foto: Sintef Ocean
Skilpadderoboten testes i fullskala merd.Foto: Sintef Ocean

Denne roboten svømmer rundt og sjekker merden hele døgnet

Målet er at roboten skal kunne inspisere og rapportere om forholdene under vann.

Roboten utvikles gjennom et prosjekt kalt CageReporter. Ideen er å bruke selvstyrte og trådløse farkoster som kan fange opp og overføre data fra merden.

- Fartøyet skal kunne gjøre en kontinuerlig inspeksjon av fiskestatusen, miljøforhold, merdforhold, om det er hull i nota eller groe. Målet er ikke å sende et fartøy ut for daglig inspeksjon, men å ha en permanent robot i merden, sier forsker Eleni Kelasidi ved Sintef Ocean, som leder prosjektet.

zoomForsker Eleni Kelasidi ved Sintef Ocean.
Forsker Eleni Kelasidi ved Sintef Ocean.

Skal ikke skremme fisken

Så langt har ulike versjoner av roboten og ulike funksjoner blitt testet i forskningsmerder som Sintef har i samarbeid med Salmar. 

Resultatene tyder på at fisken påvirkes langt mer av omgivelsene enn det man har vært klar over, skriver Gemini.

- Robotikken bør kunne tilpasse seg bevegelsene i merden, slik at den ikke skremmer eller stresser fisken. Vi prøver å utvikle teknologi som gir mindre stress i daglige operasjoner, sier Sintef-forskeren til Tekfisk. 

Ser hvordan fisken har det

Roboten skal samle og sende data fra merden hele døgnet året rundt. Håpet er at den skal kunne sjekke hvor mange fisk som er i merden, veksten på fisken, om den har sår, hvor mye dødfisk som er i merden, hvordan fisken reagerer når temperaturen forandrer seg. 

- Det er et mål å få så mye informasjon som mulig med bare en farkost i merden, sier Kelasidi. 

zoomTo undervannsroboter skal testes og en drone som skal følge med på hvor de er.
To undervannsroboter skal testes og en drone som skal følge med på hvor de er.

Roboten vet hvor den er

Water Link, som Sintef samarbeider med, har utviklet et posisjoneringssystem som hele tiden fortelle hvor i merden roboten er. Sealab Ocean Group i Trondheim leverer kamerasystemene som gir informasjon om noten og fisken inni den. 

- Vi har også utviklet navigasjonsstrategier som gjør at fartøyet vet sin posisjon, ser miljøet og beveger seg i forhold til det, sier Sintef-forskeren.

Prosjektet skal avsluttes ved årsskiftet, og før det skal alle komponentene som er utviklet demonstreres sammen.

zoomHer testes roboten i merd.
Her testes roboten i merd.

Skilpadde og slange

Forskerne har blant annet testet roboter som beveger seg som en skilpadde for å se hva som er best for fisken.

- Vi er i starten der vi ser hva som vil være den beste undervannsfarkosten for havbruk, og vi er ikke sikre på om den skal være utformet og bevege seg som en skilpadde eller en slange, eller om dagens ROV bør tilpasses, sier Kelasidi. 

Forsøkene er gjort i Sintefs fullskala havbrukslaboratorium, som driftes av Salmar. Forskeren sier tilbakemeldingene derfra er bra.

- De er veldig positive når vi sier at vi prøver å utvikle teknologi som vil stresse fisken mindre. De ser at løsninger som dette kan gjøre daglige operasjoner enklere for dem med mindre kostnader og mindre risiko, sier hun.

CageReporter

  • Utvikles i et prosjekt som er finansiert av Norges forskningsråd
  • WaterLinked er prosjekteier, og samarbeider med Sintef Ocean, Sealab og Norsk Havservice og NTNU. 
  • Universitetet i Tallinn eier forskningsprosjektet på utformingen av undervannsrobotene, men har gjort testene i Sintefs robot-lab, som ligger under fullskala testfasiliteten Sintef Ace.
Kilde: Gemini

( VILKÅR )
 
Del saken