Slaktebåten Norwegian Gannet ankom Bergen 16. novemberFoto: Joar Grindheim
Slaktebåten Norwegian Gannet ankom Bergen 16. novemberFoto: Joar Grindheim
Slaktebåten Norwegian Gannet ankom Bergen 16. novemberFoto: Joar Grindheim

Nå blir det nytt rettsmøte om «Norwegian Gannet»

Nærings- og fiskeridepartementet bestrider Hav Line-kjennelsen, og begjærer nytt rettsmøte.

Bergen tingrett besluttet i januar en midlertidig forføyning mot Nærings- og fiskeridepartementet. Retten mente departementet tolket loven feil, og at Hav Line har rett til å frakte såkalt produksjonsfisk til Danmark.

STRID om SLAKTEBÅT

  • Slaktebåten «Norwegian Gannet» ble overlevert og døpt i slutten av november, og skulle etter planen snart hente sin første laks i ei norsk mær, slakte den om bord og levere den til mottaksanlegg i Danmark.
  • Mattilsynet ga Hav Line dispensasjon fra § 17 i kvalitetsforskriften som sier at sortering og feilretting av såkalt produksjonsfisk skal skje innenlands.
  • Nærings- og fiskeridepartementet omgjorde Mattilsynets vedtak i desember, og satte foten ned for at produksjonsfisken kunne føres til Danmark.
  • Hav Line har påklaget avgjørelsen, bedt om utsettelse og dispensasjon.
  • Bergen tingrett har overprøvd departementets vedtak. Slaktebåten er inntil videre i normal drift.

- Vi ble overrasket over at saken ble avgjort uten at departementet fikk legge frem sin side av saken. Vi er svært opptatt av at kvaliteten på sjømaten er høy, og at vi opprettholder det gode omdømmet som norsk fisk har i utlandet. Vi fastholder at denne forskriften stiller krav til at produksjonsfisk må sorteres i Norge, og bestrider derfor tingrettens kjennelse, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

- Ikke overraskende

Produksjonsfisk er fisk med synlige sår eller misdannelser. Ifølge Kvalitetsforskriften må slik sorteres og feilrettes før den fraktes ut fra Norge. Forskriften skal bidra til at fisk av dårlig kvalitet ikke havner ut i markedet.

- Det er synd at departementet ikke har tatt til fornuften, men dessverre ikke overraskende. «Norwegian Gannet» hever kvaliteten betydelig, øker effektiviteten, skaper kompetansearbeidsplasser og kutter utslippene dramatisk. Bergen tingrett var svært tydelige i sin kjennelse, og vi er trygge på å vinne frem i domstolene for å tillate drift av prøveprosjektet sier Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line Gruppen i en pressemelding.

Ba om dispensasjon

Bakgrunnen for saken er at Nærings- og fiskeridepartementet 3. desember i fjor fattet vedtak om at Hav Lines slaktebåt «Norwegian Gannet» er bundet av kravet om innenlands sortering og feilretting av fisk. Vedtaket er i henhold til fiskekvalitetsforskriftens paragraf 17.

- Retten konkluderte med at fiskeriministeren tolker loven feil. I etterkant har vi i tillegg endret systemet vårt, slik at vi uansett frakter produksjonsfisken tilbake til Norge. Dermed følges forskriften, uansett hvordan man forsøker å tolke eller vri den, sier Arnesen i meldingen.

Hav Line ba om dispensasjon, men departementet avslo selskapets søknad. Hav Line begjærte deretter midlertidig forføyning mot departementet, og fikk medhold i tingretten.

Hav Line har påklaget vedtakene fra departementet til Kongen i statsråd. Disse behandles nå på vanlig måte etter forvaltningsloven.

( VILKÅR )
 
Del saken