SILD: Sildeinnsig fra vest eller gytevandring fra nord til gytefeltene på mørekysten?Foto: Einar Lindbæk
SILD: Sildeinnsig fra vest eller gytevandring fra nord til gytefeltene på mørekysten?Foto: Einar Lindbæk
SILD: Sildeinnsig fra vest eller gytevandring fra nord til gytefeltene på mørekysten?Foto: Einar Lindbæk

Havforskerne tviler på sildeinnsig fra havet

Kommer de store sildemengder som nå er på gytefeltene på Møre fra havet eller fra den vanlige gytevandringen langs norskekysten?

Fiskeribladet omtalte mandag at store mengder storsild hadde samlet seg på Mørekysten i helgen - noe som resulterte i svært gode fangster for flåten.

Sjefen på det største mottaksanlegget for sild til konsum i Møre og Romsdal, Rune Hoddevik i Pelagia Liavåg, er ikke i tvil om at dette er sild som har seget inn fra havet.

- Stor forskjell

- Det er stor forskjell på den silda som fartøyene har slitt med å få tak i på gytevandringen og den som vi har kjøpt de siste dagene fra mørebankene. De siste dagers sildefangster er på stor sild på rundt 370 gram i gjennomsnittsvekt, mens den silda som vi fikk tidligere var vesentlig mindre, sier Hoddevik.

zoom
INNSIG: Rune Hoddevik, Pelagia Liavåg mener sildeinnsiget kom vestfra.

Fett og rogn normal og god

- Innsiget stemmer godt med det som seigarnfiskerne observerte på eggakanten den siste uka. Det er i hovedsak snakk om gruppe 1-sild med en fettprosent på mellom syv og ni. Rognmodningsprosenten på 22 er også normal og god. Denne silda er markert forskjellig fra den som ble fangstet tidligere, sier Hoddevik. 

 Han støtter dermed opp om uttalelser og vurderinger som kom fra sildefiskerveteranen Jan Bas Johansen og aktiv sildefisker Jarle Gangstad som hevder at de store sildemengder er innsig fra havet og ikke tradisjonell gytevandringssild.

- Den må komme fra dypet. Det er store mengder som ikke er blitt observert i en omfattende leiting etter sild tidlig i år. Etter fire-fem dager med dårlig vær og godt innsig som ble varslet av seigarnfiskerne, havnet flåten rett i fiskefatet i helga, oppsummerer Hoddevik.

zoomMYE SILD: Fiskeribladet fikk tilsendt dette bildet fra en fisker tirsdag ettermiddag, som viser store konsentrasjoner av sild på Buagrunnen.
MYE SILD: Fiskeribladet fikk tilsendt dette bildet fra en fisker tirsdag ettermiddag, som viser store konsentrasjoner av sild på Buagrunnen.

HI ble varslet om innsiget

Seiflåtens observasjoner om sildeinnsiget vest fra havet til Mørekysten ble varslet til Havforskningsinstituttet forskningstokt som startet i Ålesund onsdag 13. februar. Dagens etter fikk HI-toktet beskjed om observasjonene, men toktet valgte å ikke undersøke disse observasjonene nærmere, men fortsette etter den oppsatte planen og tidsskjema for toktet. De gode fangstene på Buagrunnen startet 16. og 17. februar. Da var HIs sildetokt kommet langt nord for Mørefeltene og det varslede innsiget.

Forskningssjef Geir Huse i HI forklarer hvorfor varslene om det observerte innsiget av sild vestfra ikke ble vektlagt og undersøkt nærmere:

- Vi har tatt hensyn til tidligere erfaringer og innspill i forkant og under toktet når det gjelder planlegging av toktdekningen. Blant annet har vi fulgt med på utviklingen i fiskeriene, sier Huse.

zoomSILDETOKT: Toktleder Aril Slotte ved Havforskningsinstituttet tror silda kom til Møre den vanlige ruta nordfra.
SILDETOKT: Toktleder Aril Slotte ved Havforskningsinstituttet tror silda kom til Møre den vanlige ruta nordfra.

«Svært sannsynlig nordfra»

Aril Slotte, toktkoordinator på gytetoktet for NVG-sild som pågår i regi av Havforskningsinstituttet nå med tre fartøy, støtter ikke opplysningene om sildeinnsig fra havet til Mørekysten.

«Vi har ingen gode forutsetninger for å kunne tolke om deler av silda som nå fiskes på Buagrunnen kommer rett vestfra, men det er svært sannsynlig at sild vi har observert nord for Buagrunnen i sin vandring sørover er inkludert i fiskeriet som nå pågår. 

Gytetoktet har som tidligere år dekket innsiget av sild med oppstart fra Ålesund 13. februar og med planlagt dekning av gyteområder opp til Tromsø. Vi har per dags dato dekket kysten fra Ålesund til Træna. Det er observert sild fra like nord for Buagrunnen 14. februar og i dagene etter på dekningen nordover langs kysten til Træna», skriver Slotte i et epostsvar til Fiskeribladet.

HI opplyser at de nå ikke har noen opplysninger om toktet fordi det er tidlig i det nå halvkjørtet toktet.

Håper på to gode uker

Pelagia er glad for både silda og rogna. De hår fått levert den lite modne silderogna til Artic Nutrition i Ørsta som har utviklet silderognekstrakt som har god effekt på psoriasispasienter. Nå går den mer modne rogna til å dekke en del av etterspørselen av silderogn i blant annet det koreanske konsummarkedet.

- Vi håper det blir en til to gode uker med gode forhold og godt sildefiske, sier Hoddevik som tror prisen på sild har funnet sitt rette nivå for tiden mellom 4,10 og 4,20 kroner kiloet.

Fisket for 70 millioner

Dersom det er riktig at silda kommer fra et vestlig innsig, slik det var vanlig i 1950-årene på Mørekysten, viser historien at det kan bli et godt sildefiske på Vestlandet sør til Karmøyboksen i år.

De tre siste døgnene er det innmeldt om lag 17.000 tonn stor sild fra 60 fartøy, nesten utelukkende fra Buagrunnen. Med en gjennomsnittspris på 4,17 kroner kiloet, er samlet fangstverdi de tre siste døgnene over 70 millioner kroner.

( VILKÅR )
 
Del saken