Avlusing hos Lingalaks.Arkivfoto: Willy Hauge
Avlusing hos Lingalaks.Arkivfoto: Willy Hauge
Avlusing hos Lingalaks.Arkivfoto: Willy Hauge

Dødeligheten ved medikamentfri avlusing har gått ned

Men en tredjedel av denne typen avlusning meldes som dårlig fiskevelferd.

I Fiskehelserapporten som ble publisert av Veterinærinstituttet forrige uke, kommer det frem at dødeligheten etter medikamentfri avlusing har gått ned, selv om antallet behandlinger øker, skriver IntraFish

Medikamentfri avlusing vil ofte innebære mekaniske metoder, som vil si at fisken håndteres og behandles med for eksempel varmt vann, ferskvann eller spyling.

Utfordringer med fiskevelferden

Fiskehelserapporten utarbeides av Veterinærinstituttet og gir en årlig status for fiskehelsen i Norge. I arbeidet med rapporten er det gjennomført en spørreundersøkelse blant fiskehelsepersonell om hvor hyppig de ser ulike skader og dødelighet etter lusebehandling.

- Vi ser spesielt for termisk avlusing at det er rapportert om mindre akutt dødelighet, forteller Siri Gåsnes, veterinær og forsker ved Veterinærinstituttet.

Men fremdeles er det et for høyt antall fiskevelferdshendelser som blir rapportert til Mattilsynet etter ulike former for medikamentfri avlusing.

- Omtrent en tredjedel av alle gjennomførte medikamentfrie avlusinger i 2018 ble meldt som alvorlige velferdsmessige hendelser til Mattilsynet. Av totalt 1036 meldinger var 629 (69 prosent) av dem relatert til medikamentfri avlusing, forteller Gåsnes.

Velferd ved merdkanten

Men det gledelige i rapporten er at dødeligheten ser ut til å gå noe ned i forbindelse med medikamentfri avlusing. Det skjer til tross for at det i fjor ble gjennomført flere medikamentfrie og færre medikamentelle avlusinger.

- Årsaken til at dødeligheten går ned ved medikamentfri behandling tror vi kan føres tilbake til at det har vært mye fokus på velferd ute på merdkanten. Vi tror det er jobbet mye for å få bedre operasjoner i avlusingen, både fra fiskehelsepersonell og teknisk personell. Det er gjort mye bra arbeid med fiskevelferd, men det er likevel fortsatt store velferdsmessige utfordringer, sier Gåsnes.

I spørreundersøkelsen ble det spurt om erfaringer med hvor hyppig skader eller dødelighet skjer i forbindelse med ulike avlusingsmetoder. Sammenlignet med tilsvarende spørsmål i 2017 ser det ut til at både akutt og forsinket dødelighet er noe redusert for både termisk og mekanisk avlusing i 2018.

Effektiv avlusing

En av dem som har jobbet mye med mekanisk avlusing er fiskehelsesjef Amund Litlabø i Aqua Pharma. Han har tidligere jobbet for Kobbevik og Furuholmen som var et av de første selskapene som tok Thermolicer i bruk. I dag jobber han mest med Hydrolicer.

- Noe av det viktigste er ikke å trenge fisken for hardt, og ikke ha for mye fisk i kastene. Erfaring og at en kjenner utstyret skikkelig, spiller også en stor rolle. Det er ulike ting en må passe på med de ulike mekaniske avlusingene. Med Hydrolicer handler det om å finne det rette trykket i pumpene og finjustere utstyret. Vi har jobbet mye med hvordan vi flytter vannet og hvordan kjøre pumpene for å få mindre skader. Vi er ikke i mål ennå, men vi har senket skjellskadene veldig mye. Jeg tipper det er en reduksjon på 80 prosent når det kommer til skjelltap. Vi blir bedre og bedre, og vi skal bli enda bedre, forteller Litlabø til IntraFish.

All lus og skjell blir samlet opp etter en avlusing. Det aller meste av lusa som faller av laksen under trenging blir også sugd opp med vannet, slik at lite og ingenting blir igjen i merden.

- Det er veldig effektivt og vi har 92-96 prosent effektivitet på fjerning av lus. Mekanisk avlusing er kommet for å bli, og vi vil bli enda bedre på det i fremtiden, sier Litlabø.

Flere avlusinger i fjor

Måten det er rapportert på er gjort på en skala fra 1 til 5 der 1 er at det aldri blir observert til 5 som betyr at det alltid blir observert. Mens tallet for termisk avlusing i 2017 var på rundt 4,4, var det i fjor ned til 3,5.

Når det gjelde skjelltap, er tallet fortsatt på nivå med tidligere år. Det er spesielt ved ulike former for spyling av laksen at det er et problem, der tallet er over 4 på skalaen som går til 5, men også ved termisk behandling er det en del skjelltap. Her er tallet rundt 3, på nivå med 2017.

- Antall medikamentfri avlusinger er fortsatt økende i 2018 og for fremtiden trenger vi bedre systemer og registrering av data for å få bedre mål på velferd. Dette jobber vi med å få på plass, og her må hele næringen bidra, avslutter Siri Gåsnes.

( VILKÅR )
 
Del saken