PLASTFUNN: Det er funnet plast i børstemark på havbunnen viser ny rapport. Forskerne vet foreløpig ikke hvilke konsekvenser dette kan ha på lang sikt. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet
PLASTFUNN: Det er funnet plast i børstemark på havbunnen viser ny rapport. Forskerne vet foreløpig ikke hvilke konsekvenser dette kan ha på lang sikt. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet
PLASTFUNN: Det er funnet plast i børstemark på havbunnen viser ny rapport. Forskerne vet foreløpig ikke hvilke konsekvenser dette kan ha på lang sikt. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet

Ny rapport viser mikroplast i organismer på havbunnen

Det er funnet mikroplast i flere prøver fra havbunnen i Nordsjøen og Barentshavet og i børstemark, som lever der. Det viser en ny rapport fra Miljødirektoratet.

Prosjektrådgiver Heidi Knutsen i NGI (Norges Geotekniske Institutt) bekymrer seg aller mest over funnene i børstemarken.

- Marken går lenger opp i systemet og er viktig for næringskjeden. Hvis den blir tatt opp av fisken kan det også være farlig for oss, sier hun i en kommentar til NRK.

Det er første gang i dette området at man har gjort prøver langs hele norskekysten, forteller Knutsen videre til kanalen.

- Men vi vet ikke om plasten går i fileten eller magesekken. Det har uansett betydning for dyr, og man bør jo bry seg om det, sier Knutsen.

Kartleggingen

DNV GL og Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjennomførte undersøkelsene på oppdrag for Miljødirektoratet.

Det ble tatt 20 prøver av sedimenter sentralt i Nordsjøen, 10 prøver nord i Nordsjøen og 5 prøver i Barentshavet.

I tillegg ble det tatt prøver av bunnlevende organismer (børstemark) på noen av de samme stedene.

Følgende var blant de mest vanlige funnene i sedimentene offshore: maling, syntetisk gummi, klorert polyetylen, polyakrylamid og polyetylentereftalat ( brukt for eksempel i klær).

De fleste plastmaterialene har mange bruksområder, noe som gjør det vanskelig å knytte dem til en spesifikk kilde.

- Forskningen er fortsatt i en tidlig fase når det gjelder spørsmålet om hvor farlig inntak av mikroplast er for menneskehelsen, sier Mihaela Ersvik, senioringeniør i Miljødirektoratet til NRK.

( VILKÅR )
 
Del saken