En rekke aktører bygger eller ønsker å bygge landbaserte oppdrettsanlegg for laks - både i Norge og andre steder. Har fra anlegget til Sashimi Royal i Hanstholm i Danmark.Foto: Tomm Wilgaard Christiansen, DN
En rekke aktører bygger eller ønsker å bygge landbaserte oppdrettsanlegg for laks - både i Norge og andre steder. Har fra anlegget til Sashimi Royal i Hanstholm i Danmark.Foto: Tomm Wilgaard Christiansen, DN
En rekke aktører bygger eller ønsker å bygge landbaserte oppdrettsanlegg for laks - både i Norge og andre steder. Har fra anlegget til Sashimi Royal i Hanstholm i Danmark.Foto: Tomm Wilgaard Christiansen, DN

Svindyre konsesjoner gjør det mer lønnsomt å bygge anlegg på land

Forskere har sammenlignet hva det koster å bygge et landbasert anlegg sammenlignet med å kjøpe mer MTB (maksimalt tillatt biomasse).

Høye konsesjonspriser gjør det attraktivt å bygge landbaserte anlegg, er konklusjonen i en rapport fra Samfunns- og næringslivsforskning (SFN) i Bergen. Den har tatt utgangspunktet i et anlegg på 6000 tonn og et karvolum på 45.000 kubikk, skriver IntraFish.

- Tilsvarende produksjon ville krevd rundt fem tillatelser i sjø, tilsvarende 600-700 millioner kroner om en skulle kjøpt det, sa innovasjonsdirektør Trond Mørk Pedersen fra Norsk Sjømat på Sintef-konferansen Tekset i Trondheim denne uka. 

Med utgangspunkt i en realrente på 4 prosent ville det kreve 607 millioner kroner i investeringer for å bygge landanlegget. Dersom utbyggingen skjer i fem moduler, noe som reduserer risiko i produksjonen, øker imidlertid summen til 737 millioner.

Forskerne hadde også sett på økonomien i å produsere smolt til 100 gram, 500 gram og 1000 gram før den ble satt i sjø.

- Stor smolt gir lavere kostnader til avlusning, mer produsert biomasse, men høyere investeringer, sa Pedersen. 

Oppsummert sa han at de tror at vridningen mot mer storsmolt vil fortsette.

- Så ser vi at det kan være like lønnsomt å bygge ut landbaserte anlegg, som å kjøpe MTB, sa han.

Ifølge Pedersen er det utfordringer med å få tak i tillatelser til sjø, utfordringer med lus og en rivende teknologisk utvikling som driver frem landbasert lakseproduksjon. 

( VILKÅR )
 
Del saken