Skipene skal seile under navnet «Fjordfrende».Foto: Pressefoto
Skipene skal seile under navnet «Fjordfrende».Foto: Pressefoto
Skipene skal seile under navnet «Fjordfrende».Foto: Pressefoto

Nå skal fiskefôret fraktes på felles båt

Fiskefôrprodusentene Cargill og Skretting skal samarbeide om transport av fiskefôr i Norge under navnet Fjordfrende.

- I stedet for at et skip med Cargills EWOS-fôr seiler rett bak et skip med Skretting-fôr langs norskekysten, vil nå fôr fra begge selskapene fraktes på de samme skipene. Dette vil begrense skipstrafikken og redusere utslippene av klimagasser med en femtedel for fiskefôrtransporten, sier selskapene i en pressemelding.

De to selskapene har valgt å gi ansvaret for planlegging og håndtering av transporten til rederiet Eidsvaag. Dette vil inkludere alle skip som fortsatt har transportkontrakter med selskapene.

zoomCargill-direktøren Fredrik Witte (t.v) og Skretting-direktøren Erlend Sødal sier de fortsatt skal være knallharde konkurrenter på fiskefôr, men at et transportsamarbeid vil gi mer effektiv fiskefôrdistribusjon og mindre utslipp av klimagasser.
Cargill-direktøren Fredrik Witte (t.v) og Skretting-direktøren Erlend Sødal sier de fortsatt skal være knallharde konkurrenter på fiskefôr, men at et transportsamarbeid vil gi mer effektiv fiskefôrdistribusjon og mindre utslipp av klimagasser.

Cargill og Sketting har også engasjert en nøytral koordinator, det belgiske selskapet Tri-Vizor, som skal sikre at samarbeidet overholder konkurranseregler og nøytralitet.

Parallelle seilinger

- Dette samarbeidet vil øke utnyttelsen av flåtekapasiteten og drastisk redusere vårt miljøavtrykk, sier Fredrik Witte administrerende direktør i Cargill Aqua Nutrition Nordsjøen i pressemeldingen.

Selskapene mener at den nye samarbeidsløsningen vil effektivisere transporten og øke servicenivået for norske havbrukere.

- Vi skaper nå et effektivt system som over tid vil optimalisere kapasiteten og gi fôrleveranser en bedre distribusjonsmodell. Lastekapasiteten utnyttes bedre, det blir kortere seilingsdistanser og investeringsmulighetene øker, sier Erlend Sødal administrerende direktør i Skretting Norge i pressemeldingen.

Reduserer klimagasser lik 7500 biler

Allerede de første årene kan det bli mulig å redusere flåtekapasiteten med 20 prosent samtidig som utnyttingsgraden av lastekapasiteten økes. Denne effektiviseringen vil redusere utslippet av skadelige klimagasser med en femtedel per transportert tonn fiskefôr. Det vil si 15-20 millioner kg CO2 per år, noe som tilsvarer utslippet fra 7500 biler.

- Fremover vil felles investeringer i nye fôrskip bidra til en enda mer tilpasset og flerfunksjonell fôrflåte samtidig som utslippet av klimagasser vil bli enda lavere. En felles flåte vil ikke bare opprettholde servicenivået, men gi økt fleksibilitet, og samarbeidet gir større muskler for innovasjon og utvikling, mener selskapene.

( VILKÅR )
 
Del saken