Selskapet Salmon Evolution planlegger å etablere et landbasert anlegg for oppdrett av laks på tomta til et tidligere steinbrudd i Fræna kommune i Møre og Romsdal.Foto: Privat
Selskapet Salmon Evolution planlegger å etablere et landbasert anlegg for oppdrett av laks på tomta til et tidligere steinbrudd i Fræna kommune i Møre og Romsdal.Foto: Privat
Selskapet Salmon Evolution planlegger å etablere et landbasert anlegg for oppdrett av laks på tomta til et tidligere steinbrudd i Fræna kommune i Møre og Romsdal.Foto: Privat

Salmon Evolution hentet nylig 50 millioner, nå jakter de ny daglig leder

En av gründerne, Ingjarl Skarvøy, vil over i en mer operativ rolle.

Skarvøy, har ledet selskapet i den innledende fasen og går nå over i en rolle som operativ sjef (COO) for å ivareta og sikre kvalitet på den operasjonelle siden.

Han skal lede organisasjonen inntil ny daglig leder tiltrer.

- Jeg ser det som naturlig at jeg tar ansvaret for oppbyggingen av den operative delen av Salmon Evolution hvor jeg har min spisskompetanse, sier Skarvøy i en pressemelding.

zoomIngjald Skarvøy går av som daglig leder for å fortsette å ha ansvaret for den operative driften.
Ingjald Skarvøy går av som daglig leder for å fortsette å ha ansvaret for den operative driften.

Stillingen som daglig leder er nå utlyst. I tillegg vil Salmon Evolution i nær fremtid komme med ansettelser i andre sentrale posisjoner.

- Å produsere laks på land handler om å ta teknologivalg som vil gi mest mulig stabilt produksjonsmiljø for fisken og en forutsigbar drift. Vi er derfor meget godt fornøyde med at Ingjarl Skarvøy skal bekle nøkkelrollen som operativ sjef, sier styreleder Kristofer Reiten i pressemeldingen.

Salmon Evolution AS ble stiftet i 2017, og skal etablere landbasert oppdrett av laks på Indre Harøy i Fræna kommune i Møre og Romsdal. 

Brønnbåtrederiet Rostein var en av flere som nylig deltok i en emisjon på 50 millioner kroner.

- Rofisk deltok med 20 millioner kroner, noe som er et bra løft for et holdingselskap som ikke har ubegrenset med midler. Dette prosjektet dukket opp i vår region, og er unikt både når det gjelder størrelse og konsept. Initiativet kommer fra folk vi kjenner godt, sa viseadministrerende direktør Glen Bradley i brønnbåtrederiet Rostein til IntraFish nylig.

Det er innvilget konsesjon på 13.300 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse) for en årlig produksjon på 28.800 tonn slakteklar laks. Prosjektet er delt inn i fire faser, og som også innbefatter et settefiskanlegg. 

( VILKÅR )
 
Del saken