Slik kunne konseptet Wave Master blitt.Foto: EVN AS
Slik kunne konseptet Wave Master blitt.Foto: EVN AS
Slik kunne konseptet Wave Master blitt.Foto: EVN AS

Dette «skipet» skulle drive oppdrett offshore, men har fått nei til utviklingstillatelser

Konseptet Wave Master har fått tommelen ned fra Fiskeridirektoratet.

EVN, som står bak Wave Master, var blant dem som søkte om utviklingstillatelser like før fristen gikk ut. De søkte om ti tillatelser med en samlet kapasitet på 7800 tonn.

Ikke innovativt nok

Wave Master har en form som ligner et skipsskrog med lengde på hele 466 meter.

Planen var Wave Master skulle bestå av et leddet offshoreanlegg i stål med en bølgebryter forankret på svai gjennom en bøyeløsning. Konstruksjonen er ment for eksponerte lokaliteter, men skulle testes ut på en skjermet lokalitet.

I sitt avslag skriver Fiskeridirektoratet blant annet at konseptet er sårbart for uforutsette hendelser, siden det er avhengig av å ligge på svai. I tillegg savner direktoratet ytterligere beregninger og modelltester for å få et bedre bilde av hvordan konseptet vil oppføre seg i bølgene.

Konklusjonen er at Wave Master, som så mange andre, ikke oppfyller kravet om betydelig innovasjon.

Høye krav til dokumentasjon

Daglig leder Trond Nevisdal i EVN er ikke overrasket over avslaget.

- Nei, jeg har sett på tidligere avslagsbrev at Fiskeridirektoratet har lagt opp til at alt skal være ferdig tygget og beregnet i høyere grad enn det som burde være nødvendig. Vi så dette komme, sier han til Tekfisk.

Han vil nå se nærmere på avslagsbrevet, før de bestemmer seg for om de skal klage.

- Det er satt høye krav til dokumentasjon, det er det som gjør at de konkluderer med at innovasjonshøyden ikke er til stede, sier Nevisdal.

Kanskje i utlandet

Han mener fordelene med Wavemaster er at den takler offshore lokalisering og høyere strømhastigheter i vannet enn andre konsepter. 

- Den har en leddet konstruksjon, som gir mulighet for strømavskjerming i hvert ledd uten at det påvirker stabiliteten i høy sjø, sier Nevisdal.

- Hva skjer med Wave Master nå, vil det bli realisert?

- Det er et ganske dyrt konsept å bygge. Med mindre vi får gehør fra aktører i utlandet, ser det vanskelig ut. De fleste norske aktørene har egne konsepter de jobber med. Det er antageligvis i utlandet det blir realistert i tilfelle.

Mer eksponert

Det siste ser ikke Nevisdal bort fra kan skje.

- Konsepter som dette vil tvinge seg fram. Skal en benytte andre arealer til fiskeoppdrett, må en ut til mer eksponerte områder. Der er det mer strøm, som er noe vårt konsept takler bra.

Advokat Thomas Andreassen har tidligere sagt at han mener Fiskeridirektoratet har tolket innovasjon for snevert i sin tildeling. Det er nå 66 konsepter som har fått avslag på søknaden om utviklingstillatelser, mens åtte har fått tilsagn. 20 konsepter er fremdeles til behandling.

Her kan du høre podkast med seksjonsleder Anne B. Osland i Fiskeridirektoratet (spilt inn i fjor sommer):

( VILKÅR )
 
Del saken