INFEKSJONER: Bakterien Klebsiella pneumoniae er en hyppig årsak til flere ulike infeksjonssykdommerFoto: Foto: National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health CC BY NC 2.0
INFEKSJONER: Bakterien Klebsiella pneumoniae er en hyppig årsak til flere ulike infeksjonssykdommerFoto: Foto: National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health CC BY NC 2.0
INFEKSJONER: Bakterien Klebsiella pneumoniae er en hyppig årsak til flere ulike infeksjonssykdommerFoto: Foto: National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health CC BY NC 2.0

Forskerne skal jakte farlig bakterie i havet

Forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) skal undersøke hvilken rolle bakterien Klebsiella pneumoniae har i det marine miljøet. Klebsiella pneumoniae kan være skummel. Den kan gi alvorlige infeksjoner, og Verdens helseorganisasjon (WHO) anser den for å spille en viktig rolle i den globale spredningen av antibiotikaresistente sykdomsfremkallende bakterier både hos mennesker og dyr, melder HI på sine nettsider.

- Klebsiella er en bakterie som er veldig flink til å ta til seg nye gener som den finner, og disse genene kan gjøre den mer resistent mot antibiotika, sier Bjørn Tore Lunestad, forsker ved Havforskningsinstituttet (HI), som skal lede prosjektet.

Prøver fra forskjellige havområder

Prosjektet, som blir ledet fra UiT - Norges arktiske universitet, skal vare i fire år og ble nylig tildelt 20 millioner fra Bergens Forskningsstiftelse. HI-forskernes rolle i prosjektet blir å undersøke forekomsten av bakterien i det marine miljøet.

Forskerne skal analysere prøver fra forskjellige havområder og fra den årlige skjellovervåkningen langs kysten. Finner de klebsiellabakterien, skal de kartlegge genene og sammenligne dem med det andre forskere i prosjektet finner hos mennesker og dyr.

- Vi skal undersøke skjell langs hele kysten, så vi kommer til å få et godt bilde av hele norskekysten. I tillegg skal vi analysere prøver fra fisk, sedimenter og vann i Nordsjøen og Norskehavet, sier Cecilie Smith Svanevik, en annen av HI-forskerne som er involvert i prosjektet.

Formerer seg i sjøen?

Når HI-forskerne nå skal i gang med å lære mer om forekomsten og livet til Klebsiella i det marine miljøet, forventer de ikke å finne bakterien i store mengder.

- Men vi kan forvente at det er mer av den i skjell enn andre steder, sier Lunestad.

Dette skyldes at skjell fungerer som et filter og har dermed lettere for å fange opp tarmbakterier i sjøen.

- Alt som er på land kommer til slutt ut i havet. Det blir spennende å se om bakterien formerer seg i sjøen eller om den bare kommer der og blir der, sier Lunestad.

For dem som måtte være bekymret for å få i seg klebsiellabakterien gjennom sjømat, så blir den drept av vanlig varmebehandling, forteller HI-forskerne.

( VILKÅR )
 
Del saken