Blue Legasea rykket nylig opp og fikk status som nasjonal klynge.Foto: NCE Blue Legasea
Blue Legasea rykket nylig opp og fikk status som nasjonal klynge.Foto: NCE Blue Legasea
Blue Legasea rykket nylig opp og fikk status som nasjonal klynge.Foto: NCE Blue Legasea

- Vi vil legge til rette for nye koblinger i fiskerinæringen

Det som kom frem under åpningen av NCE Blue Legasea gir oss god tro på at det er mulig.

Vi inviterte i forrige uke til NCE-markering og konferanse for klyngeprosjektet på Campus Ålesund, der fiskeriminister Harald Tom Nesvik med stort engasjement stod for den offisielle åpningen

Wenche Uksnøy

  • Wenche Uksnøy er klyngeleder for Blue Legasea, som nylig har rykket opp til nasjonal klyngestatus, NCE.
  • Hun har sin bakgrunn fra salg og markedsføringsroller i ulike typer prosessindustri, de siste ti årene innen biomarin ingrediensindustri. 
  • Næringsklyngen Blue Legasea samler ressurser, erfaring og kunnskap fra alle deler av den marine verdikjeden, i tett samspill med maritim sektor.

Budskapet fra Fiskeriministeren er krystallklart: mer av fiskeforedlingen skal tas tilbake til Norge og det skal legges til rette for enda mer utnytting av fiskeråstoffet i Norge. Vi skal bruke hele fisken, ta vare på kvaliteten og videreutvikle råstoffet.

Gode eksempler

Forventningene fra offentlig hold er dermed satt. Gjennom tildelingen av NCE-status har klyngen fått tillit til å gjøre noe med det. 

Målsetningen med vår kick-off var å synliggjøre NCE Blue Legaseas fokusområder og dra opp hvilke områder for samarbeid vi inviterer næring, FOU, akademia og andre interessenter inn i. 

zoomKonferansier Arne Hjeltnes ønsket fiskeriminister Harald T. Nesvik velkommen til Blue Legasea sin konferanse i Ålesund om klyngesamarbeid.
Konferansier Arne Hjeltnes ønsket fiskeriminister Harald T. Nesvik velkommen til Blue Legasea sin konferanse i Ålesund om klyngesamarbeid.

Arrangementet løftet frem noen av de gode partnerne vi har i klyngen og kunnskapen disse besitter innenfor fokusområdene våre «Marin/maritim kobling», «Verdikjeder i samspill» og «Kunnskap for høyere verdi». 

Vi fikk en rekke gode eksempler i løpet av dagen på hva norsk fiskerinæring kan samarbeide om og hvordan dette kan bidra til nettopp økt verdiskaping og lønnsomhet.

Vil være aktiv part

I seksjonen «Marin/maritim» bidro Optimar, Sintef Ocean og RollsRoyce. 

Optimar tar grep om teknologiutvikling og vil via systemintegrering tilby løsninger som kan forandre den globale fiskeindustrien. De utfordrer aktørene i klyngen til flere konkrete prosjekter innenfor mer effektiv og automatisert produksjon. 

Selskapet vil være en aktiv part i mer samhandling mellom marin, biomarin og maritim sektor slik de nettopp har demonstrert i Aker Biomarines nybygg Antarctic Endurance

zoomDet snødde godt før dåpen av «Antarctic Endurance».
Det snødde godt før dåpen av «Antarctic Endurance».

Kunnskapsutveksling

Sintef Ocean (og NTNU) sin posisjon som teknologi- og kunnskapsbyggere innen havområdet ble bekreftet gjennom Ocean Space Center-julegaven på 6 milliarder i desember. 

Klyngeprosjektet og partnere vil her via koblingene mellom utdanning, forskning og teknologi få tilgang på unike laboratoriefasiliteter og utviklingsmuligheter som kan gjøre veien til kommersialisering kortere og samtidig bygge attraktivitet for havnasjonen Norge. 

Rolls Royce avrundet første del med fokus på kunnskapsutveksling mellom fiskerinæring, skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Et tydelig verdiskapings- og ringvirkningspotensial, der historien fra offshorenæringen bekrefter nye arbeidsplasser, ny kompetanse og industrialisering.

Må spille på lag

Under bolken «Verdikjeder i samspill» dro EPAX Norway AS, Nofima, Møreforsking og Lerøy Norway Seafoods frem hvordan helhetlig tankesett, 100 prosent bruk av ressursene, nye arter og ny anvendelse av råstoff fordrer samarbeid mellom verdikjedene for å det hele tatt være potensielle områder for lønnsom butikk. 

zoomWenche Uksnøy sammen med fiskeriminister Harald Tom Nesvik og styrelederTormod Thomsen i NCE Blue Legasea.
Wenche Uksnøy sammen med fiskeriminister Harald Tom Nesvik og styrelederTormod Thomsen i NCE Blue Legasea.

Langsiktighet, tilgang på kapital og risikovillighet kan tilføyes listen over suksessfaktorer.

«Kunnskap for høyere verdi» synliggjorde utfordringene, kompleksitet og mulighetene i kommersialisering av nye arter og bygging av ny helseindustri knyttet til marint råstoff. 

Unik norsk kunnskapsbygging og verdiskaping er innenfor rekkevidde både for Calanus` satsning på norsk raudåte og Marealis` bruk av rekeskall som blodtrykksdempende medisin, men her må myndigheter og regulatoriske aktører spille lag for at næringens vilje til investering skal holde seg oppe.

Nye koblinger

Klyngeprogrammets eiere, Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet, bevilger penger til klyngeprosjekter for utvikling og deling av kunnskap via samarbeidsbaserte aktiviteter for økt verdiskaping og konkurransekraft.

NCE Blue Legaseas kick-off ønsket å gi inspirasjon til å bidra i samarbeidet vårt klyngeprosjekt inviterer til. Når over 200 deltagere fra marin næring møter på Campus Ålesund for «å proviantere» gir det oss god tro på at viljen er der. 

Klyngeprosjektets rolle er å tilrettelegge for nye koblinger og prosjekter mellom utviklingsorienterte aktører i fiskerinæringen. For å lykkes med ny verdiskaping oppfordrer vi aktørene i næringen til å bruke all sin iboende nysgjerrighet og skapertrang, dele litt mer enn de hadde tenkt i prosjekter, inngå nye allianser og ta nye initiativ. 

Havkloden er en unik skattekiste og dyrebar lekekasse, la oss unngå å sloss om spadene.

( VILKÅR )
 
Del saken