Bilder fra ekkolodd kan snart deles via mobil.Foto: Kjersti Kvile
Bilder fra ekkolodd kan snart deles via mobil.Foto: Kjersti Kvile
Bilder fra ekkolodd kan snart deles via mobil.Foto: Kjersti Kvile

Håper å teste deling av ekkolodd-data på «Snap» i vår

Designet er på plass. Men fremdeles gjenstår det litt før SnapFish kan lanseres.

I SnapFish skal øyeblikksbilder av ekkolodd kunne deles mellom fartøy. Planen var å ha en testversjon klar i fjor høst, men av ulike grunner er prosjektet litt forsinket.

- Utfordringen er å få til en enkel måte å se de hydroakustiske dataene på. Vi jobber med en løsning som skal kunne håndtere forskjellige typer data, sier seniorforsker Ståle Walderhaug ved Sintef Digital.

FiskInfo

  • Sintef har ledet FiskInfo-prosjektet, som er satt i gang av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).
  • Prosjektet er tredelt, og første del startet opp i 2013.
  • Andre som har bidratt med støtte, er blant annet BarentsWatch, Meteorologisk institutt, Dualog og Fiskeridirektoratet.

Sender bilder i dag

Han leder FiskInfo-prosjektet, som nå er i sin tredje fase, og skal avsluttes i september.

SnapFish er en av tjenestene som utvikles i prosjektet, i samarbeid med både fiskere og leverandører. Den vil bli en del av FiskInfo-appen, som ble oppdatert i fjor sommer.

- Vi håper å ha en test ferdig i løpet av våren, sier Walderhaug. 

Ved å dele data fra ekkoloddene på en enkel og korrekt måte, kan fiskere både få hjelp å tolke det de ser på bildene og informere om fangster.

- Mange gjør det allerede i dag, de sender bilder til hverandre med telefonen, sier seniorforskeren.

zoomStåle Walderhaug, seniorforsker i Sintef Digital.
Ståle Walderhaug, seniorforsker i Sintef Digital.

Starten på noe

Men ekkoloddene kan være ulikt innstilt, slik at det ikke alltid vil være enkelt for andre å tolke bildene. Fordelen med å få ekkolodd-dataene i en felles tjeneste, er at dataene blir sammenlignbare. 

- Fiskerne vi har snakket med ser at dette kan være starten på noe. Som med alle andre løsninger, er måten det blir presentert på viktig, slik at det ikke forstyrrer den vanlige driften, sier Walderhaug. 

Ikke alt er på plass ennå.

- Det er utfordringer knyttet til datamengde og overføring av data i havet. Det prøver vi å gjøre noe med, sier seniorforskeren. 

700 med app

Fiskerne kan selv bestemme hvem de vil dele dataene i SnapFish med. 

- De kan huke av for om det skal være helt åpent, åpent etter seks timer, eller bare tilgjengelig for dem de adresserer, sier Walderhaug.

Over 700 har lastet ned FiskInfo-appen så langt. Her får man blant annet oversikt over redskaper som er registrert hos Kystvaksentralen og kart for iskonsentrasjon og havbunnsinstallasjoner.

En av dem bruker appen, er skipper Åsmund Breivik på Hermes.

- Vi hiver opp FiskInfo om vi lurer på noe, og bruker det blant annet til å se etter passive redskaper, hvor det er fiskeriaktivitet og for å planlegge egen aktivitet, sa Breivik til Tekfisk i fjor.

Liker det utfordrende

Når prosjektet er over i september, håper Walderhaug at appen er ferdig, at SnapFish er ute på pilottesting, og at de har utviklet en løsning for fangstanalyse. 

Det siste handler om å kunne å bruke innrapportert data om blant annet fangst til å kunne ta bedre beslutninger. 

Walderhaug er overbevist om at de kommer i mål med prosjektet i løpet av året.

- Det er ingen teknologiske usikkerheter her, men noen utfordringer knyttet til hydroakustiske data. Vi liker ting som er litt utfordrende, som ingen har gjort før, sier han.

( VILKÅR )
 
Del saken