Forsker Birthe Vang i NofimaFoto: Audun Iversen
Forsker Birthe Vang i NofimaFoto: Audun Iversen
Forsker Birthe Vang i NofimaFoto: Audun Iversen

Har laget proteinpulver fra torskerygger, nå skal de gjøre det i stor skala

Nofima og Myre Havbruk jobber med å få til industriell produksjon av proteinpulver av fisk som er nesten uten lukt og smak.

I et tidligere prosjekt har Nofima utviklet en prosess som sikrer et smakfullt proteinpulver fra torskerygger. Nå jobber forskere og industri sammen med å øke denne prosessen til industriskala.

- Målet er mest mulig protein med best mulig smak. De resultatene vi oppnår i liten skala i laboratoriene, skal skaleres opp til industriproduksjon. Det gjør vi i det nasjonale testanlegget for bioprosessering, Biotep, i Tromsø som Nofima driver, sier forsker Birthe Vang i en pressemelding.

Levendelagret fisk skal sammenlignes med linefanget fisk for å kartlegge hvordan kvalitet på råstoffet kan påvirke sluttproduktet. Metoden som brukes for å hente ut proteine fra restråstoffet, kalles hydrolyse. Ulike hydrolysemoduler skal testes ut.

- Vi vil skape så mye verdi som mulig av levendefisken, slik at vi kan betale fiskerne så godt at dette fisket er lønnsomt, også uten bonusordninger, sier André Reinholdtsen i Myre Havbruk.

Han er pioner innen levendelagring av torsk

Fiskepulveret vil kunne brukes som kosttilskudd, men også i industrien, som proteintilskudd i for eksempel fiskesupper, fiskekaker og andre bearbeidede sjømatprodukter.

Også Sintef jobber med å øke verdien på restråstoff fra hvitfisk. De har blant annet jobbet med å lage proteinpulver av torskehoder.

( VILKÅR )
 
Del saken