Uttesting av den skånsomme posen i forsøkstank.Foto: Sintef Ocean
Uttesting av den skånsomme posen i forsøkstank.Foto: Sintef Ocean
Uttesting av den skånsomme posen i forsøkstank.Foto: Sintef Ocean

En ny trålpose skulle gi bedre kvalitet, men det gjorde den ikke

I begge fullskala-forsøkene ble kvaliteten på fangsten heller dårligere enn bedre med den nye posen sammenlignet med en tradisjonell trålpose.

Prosjektet, som er støttet av FHF, hadde to ulike deler.

  1. En studie så på om endring av trålsekk- design kan redusere ytre skader hos villfanget torsk.
  2. Test av en ny skånsom trålpose
I første del av prosjektet var hovedfokuset å teste om det er mulig å redusere ytre skader hos villfanget torsk ved å benytte knuteløst lin og firepanels konstruksjon i sekken.

Resultatene viste at de ulike kombinasjonene ikke ga forskjeller på skadenivået på fisken.

Gjennomførte to tokt

I den andre delen av prosjektet var målet å teste en ny skånsom trålpose til bruk i trålfiske.

Målet her var å undersøke om en slik pose kan gi bedre fangstkvalitet og fiskevelferd.

Under innledende forsøk om bord på «Helmer Hanssen» i fjor vår ble det tydelig at posen var bygget/montert grunnleggende forskjellig fra tankforsøkene. Dette ble gjort av hensyn til styrke og fare for riving i fullskala, og bidro til at en ikke oppnådde den ønskede geometrien. Det ga dermed heller ikke de ønskede strømningsforholdene eller intensjonen med trålposen.

Før neste tokt, på «Havtind» ble den skånsomme trålsekken bygget om, men opptakene som ble gjort viser at det ikke lyktes med å oppnå den ønskede geometrien i disse forsøkene heller.

Fikk ikke til geometrien

I begge fullskala-forsøkene fant forskerne dermed at kvaliteten på fangsten ble dårligere heller enn bedre med den nye posen i forhold til en tradisjonell trålpose. Men dette har sammenheng med at de ikke lyktes med å oppnå den ønskede geometrien og strømnings-forholdene i fullskala.

Konklusjonen er at konseptet er avhengig av en definert og kontrollerbar geometri, og at velferd og kvalitet kan forverres dersom dette ikke oppnås.

Artikkelen har blitt endret hos Tekfisk, etter at FHF har endret den opprinnelige pressemeldingen de sendte ut. 

( VILKÅR )
 
Del saken