Slik ser Hardanger Fishfarm for seg at anlegget inne i fjellet vil bli seende ut.Foto: Hardanger Fishfarm
Slik ser Hardanger Fishfarm for seg at anlegget inne i fjellet vil bli seende ut.Foto: Hardanger Fishfarm
Slik ser Hardanger Fishfarm for seg at anlegget inne i fjellet vil bli seende ut.Foto: Hardanger Fishfarm

Her kan det bli oppdrett av fisk inne i en fjellhall

Hardanger Fishfarm vil etablere smoltanlegg og fiskeoppdrett inne i fjellet i Hardanger. Prosjektet vil koste 500-600 millioner kroner.

Planen er å legge til rette for produksjon av postsmolt på 5-7000 tonn årlig.

God fjellkvalitet

- Idéen kom etter vi hadde bygget et vannkraftverk i en fjellhall i samme området. Fjellkvaliteten var god, og sammen med politisk oppmuntring til å utvikle fiskeoppdrett i Norge så vi at dette kunne være et godt bidrag, og et godt tiltak forretningsmessig. Vi har alle elementene som behøves, sjøvann, ferskvann, uteareal, kortreist elkraft. Ved å bygge i fjelhaller får vi et lite fotavtrykk ute i dagen, noe industrihaller i dagen på ca 20 000m2 ville ha gitt, sier Henning Grønhaug i Hardanger Fishfarm til IntraFish.

zoomHardanger Fishfarm vil etablere oppdrettsanlegg inne i fjellet.
Hardanger Fishfarm vil etablere oppdrettsanlegg inne i fjellet.

Selskapet mener at dette kan være et bidrag til ny utvikling og teknologi i bransjen.

Opp mot 20.000 kvadratmeter

Hardanger Fishfarm påpeker at det og vil være mulig å produsere slakteferdig laks i landbasert anlegg i fremtiden, men at teknologien for dette per dags dato ikke er ferdig utviklet.

Det er utarbeidet planskisse for fjellanlegget. To fjellhaller er forprosjektert med kar for fisk, og en fjellhall vil ligge parallelt mellom disse som skal inneholde teknisk utstyr som fôrlager, teknisk utstyr, renseanlegg, pumpeutstyr, teknisk rom, kontrollrom med mer.

Fjellhallene får et areal på opp mot 20.000 kvadratmeter. Gulvet i hallene vil ligge på 2,5 meter over havet og ha en takhøyde på cirka 15 meter.

Selskapet ønsker å deponere massene fra utsprengningen i sjøen, og benytte dem som grunnlag for kaianlegg. De viser blant annet til et behov for nødvendig tilkomst for brønnbåter og fôrbåter. I tillegg kan det være aktuelt med kontor, lager og pauserom for de ansatte på kaianlegget.

Vil ikke være synlig

I og med at anlegget etableres inne i fjellet, vil det ikke være synlig i dagen. Det betegnes som en betydelig fordel når det gjelder myndighetenes reguleringer for bygging av industriområde.

Det vektlegges også at det er nærhet til eksisterende kraftstasjon som vil gi enkel tilgang på ferskvann, samt at det planlegges for ytterligere to vannkilder. Sjøvannet vil hentes på så stort dyp at faren for lus elimineres.

Det opplyses at det er tre systemer for vannbehandling i et anlegg av denne typen. Det er gjennomstrømming, gjenbruksanlegg og RAS-teknologi.

Elektrisk kraft vil anlegget får direkte fra kraftstasjonen. Kabler og trafostasjoner vil dermed bli etablert inne i fjellet, og ikke være synlig utendørs.

Lastingen av smolt til brønnbåter vil foregå via nedgravd rørledning. Et nedgravd rør skal også sørge for transport av fôr fra båter til fôrlageret inne i fjellet. Samtidig vil det etableres mottak av fôr via bil inne i fjellhallene.

Det planlegges også at bioavfallet skal prosesseres til jordforbedringmiddel/kompost. Dette vil enten bli gjort i fjellhallene eller transportert til Lindum AS i Odda.

Fredag 1. februar var det informasjonsmøte om planprogrammet og reguleringsarbeidet i Jondal.

To år byggetid

Kostnaden på prosjektet blir ifølge Grønhaug på 500-600 millioner kroner.

- Hvordan skal det finansieres?

- Først må vi få i havn alle tillatelser, dette gjøres via egenkapital. Når vi kommer til byggefase, må vi hente inn ekstern kapital, sier Grønhaug.

Han regner med at prosessen med å hente inn tillatelser vil ta inntil to år, og at en etter det vil være klar til å bygge.

- Etter at tillatelsene er gitt, vil vi ha en byggetid på cirka to år, opplyser Grønhaug.

Selskapet har kontaktet Geoplan AS for å få laget et forslag til detaljreguleringsplan for Plommevika på Torsnes i Jondal kommune i Hordaland. Regulering for fiskeoppdrett i fjellhall og tilhørende kai er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan.

( VILKÅR )
 
Del saken