Nofima satte i gang enda et kvalitetsprosjekt på nyåret. Her vurderer forskerne Ragnhild Aven Svalheim og Stein Harris Olsen kvalitet på torskefilet i et tidligere prosjekt.Foto: Lidunn Mosaker Boge/Nofima
Nofima satte i gang enda et kvalitetsprosjekt på nyåret. Her vurderer forskerne Ragnhild Aven Svalheim og Stein Harris Olsen kvalitet på torskefilet i et tidligere prosjekt.Foto: Lidunn Mosaker Boge/Nofima
Nofima satte i gang enda et kvalitetsprosjekt på nyåret. Her vurderer forskerne Ragnhild Aven Svalheim og Stein Harris Olsen kvalitet på torskefilet i et tidligere prosjekt.Foto: Lidunn Mosaker Boge/Nofima

Nå skal de finne ut hvordan kvaliteten på fersk torsk og hyse kan bli bedre

Pris kan bli viktig for å stimulere kystfiskere til å ta bedre vare på fangstene sine.

Både fiskere, fiskemottak og forskere vet mye om hva som skal til for å få god kvalitet på fersk hvitfisk. Mye utstyr er utviklet, veiledere laget og en lang rekke løsninger som for eksempel fangstbegrensning, sekkeutvidelse for snurrevad og nye semipelagiske tråler er testet.

- Når kvaliteten likevel blir dårlig, skyldes det andre ting enn kunnskapsmangel. Det handler faktisk om at man slipper unna med å levere dårlig kvalitet uten å få trekk i fangstverdi, fastslår forsker Edgar Henriksen.

Krav til mannskap og utstyr

De neste ti månedene skal han og kolleger ved Nofima ta et dypdykk ned i hvilke tiltak som bør settes inn for å øke kvaliteten på den ferske hvitfisken landet av kystflåten. Prosjektet, som er lyst ut av FHF, kan ende i et sertifiseringssystem med for eksempel kompetansekrav til mannskap, dekksutstyr og øvrig utrustning for å levere fersk hvitfisk av høy kvalitet. 

Målet er at det ikke skal gå for mye utover fangstkapasitet og effektivitet. 

zoom- Vi vil legge frem er en meny med anbefalinger, forteller forsker og prosjektleder Edgar Henriksen ved Nofima.
- Vi vil legge frem er en meny med anbefalinger, forteller forsker og prosjektleder Edgar Henriksen ved Nofima.

Liten sammenheng mellom pris og kvalitet

I tillegg til en eventuell sertifiseringsordning, skal forskerne også foreslå metoder for å måle og gradere kvaliteten på den ferske hvitfisken. De skal også diskutere hvordan prismekanismer kan stimulere til høy kvalitet.

Henriksen trekker frem at fiskere som selger fangstene sine på auksjon i Danmark får igjen for arbeidet de gjør på kvalitet i høyere pris.

- Mens i salgslagssystemet, i hvert fall i nord, er det ingen sterk sammenheng mellom pris og kvalitet, sier han.

Vanskelig å gjøre sitt ytterste

Tor Inge Nilsen på not- og snurrevadbåten «Ballstadværing» ble kåret til årets kvalitetsfisker av Norges Råfisklag i fjor. Han synes det høres bra ut å se på både gradering av kvalitet og prissystemet.

Fiskeren opplever selv at kjøperne ikke premierer høy kvalitet annet enn med en klapp på skuldra.

- Det er klart at om man får samme pris som andre med dårligere kvalitet og fisken går ut på akkurat det samme markedet, da er det vanskelig for folk å gjøre sitt ytterste, sier han.

- Hvorfor bruker dere likevel tid og ressurser for å få bedre kvalitet?

- Vi har tenkt at i årene fremover skal vi prøve å ta i litt ekstra, i håp om at det går den veien at det skal lønne seg. 

zoom- Jeg vil gjerne at kjøperne skal være litt tøffere og si fra hvis det er noe med kvaliteten, sier fisker Tor Inge Nilsen. Bildet er fra da han ble kåret til årets kvalitetsfisker i fjor vår. 
- Jeg vil gjerne at kjøperne skal være litt tøffere og si fra hvis det er noe med kvaliteten, sier fisker Tor Inge Nilsen. Bildet er fra da han ble kåret til årets kvalitetsfisker i fjor vår. 

- Gi beskjed

Yrkesstolthet er også en faktor. Det første året på «Ballstadværing» var det noen ganger de var litt uheldige, og da fikk de beskjed på fiskebruket.

- Det var ikke særlig artig. Vi fikk ikke dårligere pris, men vi skal ikke ha på oss at vi kommer med dårlig fisk, sier Nilsen.

At flåten er blitt fornyet de siste årene tror han har hjulpet, og han håper at det kan føre til enda større forbedringer i fremtiden.

- Det virker som om folk er villige til å betale ekstra om de vet at varen er tipp topp. Det er viktig å huske at det finnes andre land som kan forsyne verden med torsk også. Da er det viktig å ligge på topp. Det er vanskelig å rette opp igjen om man får et dårlig rykte.

Rasjonelt å regulere

Næringen har selv tatt initiativet overfor Fiskeri- og havbruksforskningens forskningsfinansiering (FHF).

- Fiskere og fiskeindustrien sier i grunnen at de ikke klarer å ordne kvaliteten på markedsplassen slik den er organisert. For meg som samfunnsøkonom er det rasjonelt å regulere når man har verditap som kommer ut av måten markedet fungerer, sier Edgar Henriksen. 

Skal intervjue fiskere og kjøpere

Norges Råfisklag skal bidra med en liste over fiskere forskerne bør intervjue.

- Vi skal lage en ganske systematisk intervjuskisse. Der kommer vi til å gå gjennom det vesentligste, fra fartøyet planlegger å gå på havet til fiskere har levert fisken sin, sier forskeren.

Prosjektet stopper på kaikanten. Det vil si at de ikke skal se på hva som skjer etter at fisken er levert.

- Vi vet det er viktig hva fiskekjøpere gjør med fisken når den er kommet på land, men de kan ikke reparere det som allerede er påført av dårlig kvalitet. Vi får jobbe med fiskekjøperne i nye prosjekter, sier Henriksen.

Flere er med

I dette prosjektet har de valgt å utvide referansegruppen. Det vanlige er fire-fem personer, men denne gangen teller gruppen hele 13 mennesker. 

- FHF mener dialogen med næringen på denne problemstillingen er svært viktig, sier Henriksen. 

Referansegruppen skal brukes til å diskutere hva som skal vektlegges i prosjektet. I denne kronikken av Edgar Henriksen finner du oversikt over hvem som er med i gruppen.

Konkluderer i desember

FHF-prosjektet fikk finansiering rett over nyttår. Halvannen million kroner er satt av til arbeidet.

Sluttrapporten skal være klar 15. desember i år, og i juni skal forskerne møte referansegruppa og diskutere hva som er de mest effektive tiltakene. 

( VILKÅR )
 
Del saken