Forsker Henning Jensen er usikker på hvorfor arsennivået er såpass høyt i de undersøkte områdene.Kart: Mareano
Forsker Henning Jensen er usikker på hvorfor arsennivået er såpass høyt i de undersøkte områdene.Kart: Mareano
Forsker Henning Jensen er usikker på hvorfor arsennivået er såpass høyt i de undersøkte områdene.Kart: Mareano

Fant høye nivåer av arsen i Barentshavet

I de østlige delene av Barentshavet har forskere påvist grunnstoffet arsen i overflate-sedimenter, melder forskningsprogrammet Mareano i en pressemelding.

Arsen kan være svært giftig, men både fisk og sjømat blir stadig gransket for innhold av miljøgifter. Ifølge Mattilsynet er funn av arsen i fisk og sjømat i nær 100 prosent av tilfellene ikke helseskadelig.

- Prøver fra fem stasjoner øst i Barentshavet viser arsenkonsentrasjoner som etter klassifiseringsreglene betegnes fra «moderat forurenset» til «dårlig tilstand», forteller forsker Henning Jensen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) i meldingen.

Jensen er usikker på hvorfor arsennivået er såpass høyt i de undersøkte områdene. Han påpeker at det ikke nødvendigvis skyldes menneskelig forurensning - men kan skyldes at det finnes naturlige kilder for arsen med høye konsentrasjoner akkurat her.

- Sedimentkjernene viser at arsennivåene øker markant fra dypt i kjernene til de øverste centimeterne i kjernene. Samtidig viser prøver fra tidligere tokt høye arsennivåer i toppsedimentene også lenger nord i Barentshavet.

Resultatene fra Mareanos 2017-tokt øst i Barentshavet viser generelt lave forurensningsnivåer for de andre undersøkte metallene.

zoomARSEN-FUNN: Arsen i prøver fra overflatesediment. Prøver med blå farge har lavest konsentrasjon, tilsvarende bakgrunnsnivå. Prøver med gul farge betyr «moderat forurenset», mens oransje farge svarer til Miljødirektoratets klassifisering som «dårlig tilstand».
ARSEN-FUNN: Arsen i prøver fra overflatesediment. Prøver med blå farge har lavest konsentrasjon, tilsvarende bakgrunnsnivå. Prøver med gul farge betyr «moderat forurenset», mens oransje farge svarer til Miljødirektoratets klassifisering som «dårlig tilstand».
( VILKÅR )
 
Del saken