Beck cage - ett av konseptene Marine Harvest har søkt utviklingskonsesjoner til kan bli testet her.Illustrasjon fra Marine Harvest
Beck cage - ett av konseptene Marine Harvest har søkt utviklingskonsesjoner til kan bli testet her.Illustrasjon fra Marine Harvest
Beck cage - ett av konseptene Marine Harvest har søkt utviklingskonsesjoner til kan bli testet her.Illustrasjon fra Marine Harvest

Mowi får teste oppdrett under røffe forhold

Blue Revolution Centre søkte om seks tillatelser til å drive forskning på oppdrett av laks på værutsatte steder. Nå har de fått tildelt tre.

Selskapet eies av Sintef Ocean, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Mowi, og har som mål å utvikle og teste ny teknologi som gjør at det i fremtiden kan produseres mat på nye steder.

- Potensialet ved å drive oppdrett på mer værutsatte steder enn vi gjør i dag er enormt, men dessverre vet vi alt for lite om hva som skal til. I tillegg til å åpne for nye areal, kan havstrømmer, bølger og vær også være bra for fisken, sier dekan ved NMBU, Anne Storset i en pressemelding.

Nye teknologiske løsninger

Selskapet søkte for fem år siden om seks tillatelser til å drive forskning på oppdrett på værutsatte steder. Nå har Fiskeridirektoratet gitt dem tilsagn på halvparten. De kommer utenfor Frøya i Trøndelag. 

Ved forskningssentret skal det testes ut både en rekke nye teknologiske løsninger, samt forskes på ernæring og genetikk tilpasset oppdrett på værutsatte lokaliteter. I tillegg skal fiskens velferd og helse sikres i både slike forhold og ved bruk av ny teknologi.

- Vi driver i praksis med husdyrhold i sjø. Om ikke fisken trives og har det bra, hjelper det ikke hvor avansert teknologien er, sier prosjektleder for Mowi, Anders Sæther i meldingen.

- For få

Partnerne i Blue Revolution Centre er glad for tildelingen, men mener tre tillatelser er for få til å kunne gjennomføre prosjektene som planlagt.

- Dette er et prosjekt som raskt kan bevege den norske havbruksnæringen i en langt mer bærekraftig retning. Vi håper derfor i det lengste på at myndighetene lar oss gjennomføre disse viktige forskningsprosjektene som planlagt, sier Sæther.

Mowi har tidligere sagt at en av teknologiene de ønsker å teste ved anlegget er Beck Cage, en merd som kan heves og senkes avhengig av miljøpåvirkninger man ønsker å unngå.

I november fikk de avslag på utviklingstillatelser for dette konseptet.

( VILKÅR )
 
Del saken