Blåfinnet tunfisk.Foto: NOAA/Flickr
Blåfinnet tunfisk.Foto: NOAA/Flickr
Blåfinnet tunfisk.Foto: NOAA/Flickr

Norsk gründer jakter penger til oppdrett av tunfisk på Gran Canaria

Tunfisken skal vokse i kar på land. Etter hvert er planen til Nortuna å starte opp med tunfiskproduksjon i Norge.

Nortuna-gründer Jan Helge Dahl tror på noen spennende måneder fremover.

- Det går fremover, men det har tatt litt lenger tid enn vi hadde planlagt. Det har ikke stått på oss, men har vært formelle rammebetingelser lokalt som har tatt litt tid å få på plass, sier Dahl til Tekfisk.

Har valgt teknologi

På Gran Canaria skal Nortuna bygge et eget anlegg for landbasert produksjon. Egentlig skulle produksjonen allerede ha vært i gang.  

- Myndighetene var ferdig med kystsoneplanen sin i juli i fjor, og den måtte på plass før de kunne behandle lisenssøknadene våre. Den prosessen er i gang nå, sier Dahl.

Mens Nortuna har ventet på vedtaket, har de jobbet med å finne ut hvilken teknologi de skal bruke for å få vannet til å sirkulere i karene. Valget har falt på resirkulering (RAS). 

- Man har klart å få det bra til på mindre fisk, men det står igjen å dokumentere god effekt på stor fisk med stor tetthet. Det arbeidet foregår i dag, blant annet i laksenæringen, og her er det et stort potensial for kompetanseoverføring, sier Dahl.

zoomTunfiskoppdrett i kar på Gran Canaria.
Tunfiskoppdrett i kar på Gran Canaria.

Koden ble knekt

Endelig valg av leverandør er ikke gjort.

- Vi prøver å gå forsiktig frem, og se hva andre gjør. Vi føler oss relativt sikre på at vi skal få det til. Koden er knekt for en god stund siden når det gjelder biologien, nå er utfordringen å se hvordan biologi og teknologi fungerer sammen, sier gründeren.

Lenge var det en utfordring å få til god tunfisk-yngel, blant annet fordi den må ha levende fôr. Et samarbeid med Sintef førte frem til bruk av copepoder eller hoppekreps som fôr til tunfiskyngelen.

- Jeg har aldri tidligere hatt sånn tro på en ny oppdrettsart, sa Sintef-forsker Jan Ove Evjemo til Tekfisk i fjor.

Prøver på nytt

Årsaken til at Nortuna vil starte med landbasert oppdrett er for å ha full kontroll på produksjonen.

- Vi vil lære oss arten, og se hvordan de ulike fôrtypene vi har tilgjengelig kan fungere. Det gjør vi best i et landbasert, lukket anlegg, sier Dahl.

zoomJan Helge Dahl, daglig leder i Nortuna.
Jan Helge Dahl, daglig leder i Nortuna.

Han var involvert i Fortuna Mare som slet med å få til produksjon av tunfisk i Spania. Mesteparten av de 42 millionene som ble skutt inn i prosjektet gikk tapt, ifølge DN.

- I Fortuna Mare var det mange fasetter som gjorde at det gikk galt. Vi fikk til selve produksjonen, men hadde en spansk partner som ikke overholdt sin del av avtalen, noe som ga oss problemer. I tillegg lå yngelanlegget langt fra oppdrettsanlegget i sjø, og vi fikk en transport på over fem timer. Det klarte ikke tunfisken å håndtere, noe som ga stor dødelighet, sa Dahl til Tekfisk i fjor.

I Trøndelag?

Nortuna har fått støtte av både Innovasjon Norge og Norges forskningsråd til å gjøre forsøk på produksjon av makrellstørje. 

På sikt er planen å få til oppdrett av tunfisk i Norge.

- Vi har valgt en lokalitet i Trøndelag hos en industriell aktør som har bygget ut produksjonskapasiteten sin, og som kan levere store mengder varmt returvann. Nå er de stort sett ferdige med utbyggingen, og vi er enige om at vi skal sette oss ned og diskutere hvordan vi skal gripe an prosessen i løpet av våren, sier Dahl.

Trrenger varmt vann

Men først vil de få til tunfiskoppdrett i Gran Canaria.

- Hvis ikke teknologien fungerer optimalt, har vi tilgang til sjøareal hvor vi kan plassere fisken i et vanlig anlegg. Det kan du ikke i Norge, for her er det for kaldt i sjøen.

Tunfisken skal helst ha en sjøtemperatur på rundt 22-24 grader. Det er også en utfordring når resirkuleringsteknologi skal velges.

- De norske leverandørene er vant til å levere til kaldtvannsarter og en sjøtemperatur på 10-14 grader. Vi skal ha ti grader mer, som gir litt andre utfordringer, sier Dahl.

zoomDenne tunfisken veier 200 kilo og er blant stamfisken som ga Fortuna Mare rogn til å starte opp industrielt oppdrett av tunfisk i Spania.
Denne tunfisken veier 200 kilo og er blant stamfisken som ga Fortuna Mare rogn til å starte opp industrielt oppdrett av tunfisk i Spania.

Henter penger

Selskapet jobber også fremdeles med å hente inn ekstern kapital. Så langt er det gründerne selv som har stått for finansieringen. I tillegg har Innovasjon Norge gitt Nortuna 500.000 kroner i støtte til et forprosjekt gjennom Miljøteknologiordningen.

- Nå er vi ute og skal bygge kommersielle anlegg, da trenger vi vesentlig mer kapital. Det har vi jobbet med siden i fjor høst, og vi er i ferd med å finne de industrielle aktørene vi vil ha med oss, sier Dahl.

Ifølge ham har en industriell aktør sagt seg villig til å gå inn med et betydelig beløp.

- Men vi må ha alt på plass, før vi lander dette, sier gründeren. 

Om de er i gang på Gran Canaria allerede i år, tør han ikke si.

- Vi iler rolig frem. Vi har brukt så mange år og penger, så vi prøver å gå sakte frem og ikke gjøre åpenbare feil. 

( VILKÅR )
 
Del saken