For mye vann i blåkveitekjøttet forringer smaken og gjør den umulig å røyke. - Dette er en skikkelig drittfisk. Den har en grå vannfarge, sier kontrollør Otto Giskeødegård. Foto: Otto Giskeødegård
For mye vann i blåkveitekjøttet forringer smaken og gjør den umulig å røyke. - Dette er en skikkelig drittfisk. Den har en grå vannfarge, sier kontrollør Otto Giskeødegård. Foto: Otto Giskeødegård
For mye vann i blåkveitekjøttet forringer smaken og gjør den umulig å røyke. - Dette er en skikkelig drittfisk. Den har en grå vannfarge, sier kontrollør Otto Giskeødegård. Foto: Otto Giskeødegård

Vassen blåkveite er et problem for fiskere. Nå skal forskerne finne svar.

De siste årene har fiskerne fått mer gelefisk i blåkveitefangstene sine. Det er på tide å finne ut hvorfor fisken blir ubrukelig, mener både fiskere og forskere.

- Det er et åpenbart kvalitetsproblem, og vi er ute etter å få mer kunnskap slik at fiskerne kan innrette seg for å få minst mulig innslag av slik gelefisk, sier avdelingsleder Sturla Roald i interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt.

Sammen med Møre og Romsdal Fiskarlag har organisasjonen sendt en forespørsel til Havforskningsinstituttet om dette.

Reklamasjoner på fangst

Bakgrunnen er at flere fiskere i år har fått reklamasjon på fangst av blåkveite som følge av høyt vanninnhold i muskulaturen. Det er dette fenomenet som går under betegnelsen gelefisk. 

De ber nå Havforskningsinstituttet gjennomføre nødvendige undersøkelser for å komme til bunns i hva årsaken er til at fisken utvikler den bløte konsistensen og kartlegge hvor stort problemet er. 

Spørsmål om matmangel

- Det er kjent at arter kan finne substitutt når næringstilgangen er lav. Vi kan kanskje se for oss at blåkveita har for dårlig mattilgang i visse områder og spiser for lite mat eller mat som ikke danner proteiner i muskulaturen. Vi sier ikke at det er grunnen, men vi stiller spørsmålet, sier Roald. 

Hvis matmangel er årsaken, mener han det kan være grunn til å se på om blåkveita beskattes riktig. 

zoomFisken til venstre har grei kvalitet, mens resten av fiskene er svært glinsende på grunn av for mye vann. - Gelefisk ser akkurat ut som en vaskefille. Det er ikke muskler igjen i den i det hele tatt, sier kontrollør Otto Giskeødegård.
Fisken til venstre har grei kvalitet, mens resten av fiskene er svært glinsende på grunn av for mye vann. - Gelefisk ser akkurat ut som en vaskefille. Det er ikke muskler igjen i den i det hele tatt, sier kontrollør Otto Giskeødegård.

Ikke muskler igjen

Opplæringskonsulent Otto Giskeødegård, som driver selskap for kvalitetskontroll, bekrefter bildet. 

- Jeg har tatt massevis av prøver både fra linebåter, garnbåter og trål. Det blir mer og mer gelefisk, sier han til Tekfisk. 

Når det blir altfor mye vann i fisken, klarer ikke produsenter å tørke den, så den kan aldri røykes. Smaken blir også vassen, opplyser Giskeødegård. 

- Kan gå til helsikes

Kontrolløren forteller at han har opplevd fangster med så mye som 40 prosent gelefisk. Fenomenet skjer både i stor og liten fisk, og etter hvert fra mange områder.

- Da begynner det å bli skremmende, sier han. 

Også Giskeødegård synes det er vanskelig å peke på hva som er årsaken.

- Noen sier det er kjønnsmodning. Det har jeg ikke noen tro på, men noe må det være. Hvilke tiltak vi skal sette på dette, er jeg interessert i. Hvis ikke det er interesse, kan det rette seg selv, eller så kan det gå til helsikes. Det er to alternativ, det. 

zoomEn del fiskere har opparbeidet seg kunnskap nok til å unngå gelefisk i fangstene. - Men ved å ta opp dette nå, håper vi å komme enda litt lenger, sier Sturla Roald i Fiskebåt. 
En del fiskere har opparbeidet seg kunnskap nok til å unngå gelefisk i fangstene. - Men ved å ta opp dette nå, håper vi å komme enda litt lenger, sier Sturla Roald i Fiskebåt. 

Undersøkelser på høsttokt

Ved Havforskningsinstituttet har de tatt henvendelsen fra fiskerorganisasjonene på alvor. 

Bestandsansvarlig Elvar Hallfredsson ved Havforskningsinstituttet forteller at de ser på det som en todelt problemstilling. Det ene er å kartlegge omfanget og finne ut i hvilke områder fenomenet dukker opp mest, det andre er å prøve å finne en årsak.

Til høsten har forskerne et blåkveitetokt på Eggakanten. Der vil forskerne registrere om de får gelefisk. 

I tillegg håper de å få til en kartlegging sammen med referanseflåten, fiskefartøyene som gir Havforskningsinstituttet informasjon om fangster og fiskeriaktivitet. Da handler det om å få rapporter både fra de to kystfartøyene som deltar i direktefisket etter blåkveite, og fra bifangst av blåkveite på de større båtene. 

Blåkveite

  • Tilhører flyndrefamilien, og blir maksimalt 20 kilo tung og 120 centimeter lang. 
  • Kan trolig leve mer enn 30 år. 
  • Lever langs Eggakanten fra engelsk sektor til Frans Josefs land og i dypere områder av Barentshavet. 
  • Bestanden gikk dramatisk ned i 1970-årene, og kvotereguleringer ble innført i 1977.

Kilde: Havforskningsinstituttet

Parasitt eller bakterie? 

Faktisk er de allerede i gang med å forsøke å få inn prøver, opplyser Hallfredsson. En tekniker fra instituttet befinner seg på en båt fra referanseflåten. Dersom båten får gelefisk i fangsten, skal han fryse ned noen prøver. Forskere som deltar i det norsk-russiske vintertoktet på «Helmer Hansen» i øyeblikket, skal også se etter gelefisk og ta prøver om de finner noen.

Samtidig finnes det en ubekreftet teori om at fenomenet kan skyldes encellede mikroparasitter eller sopp. For å få svar på om det stemmer, trenger imidlertid forskerne prøver som legges i formalin eller sprit, siden frysing kan ødelegge encellede parasitter. 

 - Vi har en innledende fase nå, og så prøver vi å legge opp til noe mer langsiktig, sier Hallfredsson. 

Usannsynlig matteori

At problemet skal skyldes tilgang på mat, er forskeren mer skeptisk til. 

- Jeg må si at jeg synes det er en usannsynlig teori i og med at det tross alt er en relativt liten andel av bestanden som utsettes for dette, mens andre ser ut til å være friske og raske. Men vi kan ikke utelukke noe, sier han. 

Når fisker blir kjønnsmodne, bruker de energi på å produsere rogn og melke. Men for å finne ut om kjønnsmodning er en faktor, må forskerne se på hvordan fenomenet fordeler seg på ulike lengdegrupper. 

På tide

Forskerne kjenner til at gelefisk var et problem på 1990-tallet. Det har vært noen tilfeller få siden, men har dukket opp igjen som en problemstilling nå. 

- Jeg har hørt om dette, men ikke i den grad ha vi har satt i gang med et prosjekt. Nå virker det som det har vært en økning de siste årene, og det er på tide å se om vi klarer å finne ut av fenomenet, sier Hallfredsson. 

Økende problem

Meldingene organisasjonene får fra sine medlemmer kan tyde på at problemet har økt de siste årene.

- Det er en viktig ressurs for norske fiskere, så vi synes dette fortjener å bli avklart, sier Roald, som understreker at fiskeflåten også må bidra i arbeidet.

( VILKÅR )
 
Del saken