Skipper Tonni Karlsen på Nergård-tråleren «Ole-Arvid Nergård» er fornøyd med de nye tråldørene.Foto: THYBORØN TRAWLDOORS
Skipper Tonni Karlsen på Nergård-tråleren «Ole-Arvid Nergård» er fornøyd med de nye tråldørene.Foto: THYBORØN TRAWLDOORS
Skipper Tonni Karlsen på Nergård-tråleren «Ole-Arvid Nergård» er fornøyd med de nye tråldørene.Foto: THYBORØN TRAWLDOORS

Mindre tråldører sparer drivstoff og gir like stor fangst

Nyutviklede tråldører gir langt mer spredning på trålen. - Dette er god økonomi og går ikke ut over fangstvolumet, sier skipper Tonni Karlsen på «Ole-Arvid Nergård».

I syv uker har han prøvd ut de nye tråldørene fra danske Thyborøn Trawldoors, kalt 23 Bluestream. Da Tekfisk snakket med ham lå båten i Tromsø etter å ha vært på Finnmarken og fisket torsk for Nergård-konsernet.

- Ja det var bra fiske, vi er fornøyd. Nå går vi sørover til Nordsjøen på seien, sier Karlsen.

Sprer trålen maksimalt

zoomMINDRE: De nye tråldørene er på ni kvadratmeter mot de mer vanlige 10 kvadrat store dørene.
MINDRE: De nye tråldørene er på ni kvadratmeter mot de mer vanlige 10 kvadrat store dørene.

- Hva som er så spesielt med de nye tråldørene?

- Det spesielle er at du kan gå ned på størrelse og få mye mer ut av dem. De sprer seg veldig godt ut når de går ned, og har maksimal spredning når de når bunnen. De holder seg stabilt spredt under hele slepet uten problemer, sier Karlsen og legger til:

- Dette er det god økonomi i, vi sparer drivstoff. Så kan vi kjøre de litt over bunnen i semipelagisk tråling. Og det er lite slitasje når de går i bunnen. Vi har fisket med dem i syv uker og vi er veldig godt fornøyd. Styrkemessig vet vi ikke ennå, tråldører kan sprekke, men så langt har de vært gode, så vi får se om et år, sier trålerskipperen.

De sprer seg veldig godt ut når de går ned, og har maksimal spredning når de når bunnen

Skipper Tonni Karlsen

Fangstvolum viktig

Lavere drivstoffkostnader og større spredning på trålen er han fornøyd med, men han er aller mest fornøyd med at fangstvolumet ikke reduseres med mindre dører.

- Vi har økt spredningen med imponerende 50 meter. En slik spredning av trålen uten at det går utover fangsthastigheten eller fangstvolumet er veldig bra, sier Karlsen.

zoomNYE DØRER: Nergård-tråler «Ole-Arvid Nergård» fikk de nye Thyborøn tråldørene for cirka to måneder siden.
NYE DØRER: Nergård-tråler «Ole-Arvid Nergård» fikk de nye Thyborøn tråldørene for cirka to måneder siden.

Den 54 meter lange tråleren «Ole-Arvid Nergård» opererer i Barentshavet, i Svalbard-sonen og utenfor norskekysten. Den fisker hovedsakelig torsk, sei, hyse, uer og reker. Karlsen jobber med et mannskap på 17 på turer som varer rundt fem uker. 

- 50 prosent lavere motstand

Eksportsjef Ole Kjærgaard i Thyborøn har vært i selskapet i 25 år. Han sier til Tekfisk at selskapet hele tiden videreutvikler tråldørene for mer effektiv tråling.

zoomSTADIG MINDRE: Nye tråldører blir stadig mindre og mer effektive.
STADIG MINDRE: Nye tråldører blir stadig mindre og mer effektive.

- Mer spredning med mindre motstand har alltid vært vårt mål. Hvis vi erstatter et ti kvadratmeter par av vår kjente Type 14s 2 med et ni kvadrat par Type 23 Bluestreams, ser vi opptil 50 prosent mindre motstand på dørene når de trekkes gjennom vannet. Samtidig gir de samme trålspredning, sier han.

De nye dørene er laget i samme stål som brukes i skipsbygging og skal gi mindre vedlikehold. Kjærgaard sier at selskapet har gjort mye utviklingsarbeid og testing av denne nye generasjonen tråldører. Konkurransen er stor om å utvikle stadig mer effektive tråldører.

Han mener denne nye teknologien er kommet for å bli. Teknologien tvinger vann gjennom såkalte folier for å generere en kraftig spredningskraft, kombinert med lavere motstand i vannet.

Fire norske har kjøpt

Henrik Andreassen på salgsavdelingen i Thyborøn Trawldoors, sier til Tekfisk at de har solgt tråldører til flere norske fiskebåtrederier, men han vil foreløpig ikke si hvem det er.

- Det er tre sett til på vei til Norge. Vi har denne nye type dører på vei til Island, Canada, USA og Sverige også, sier Andreassen.

- Hva koster disse tråldørene?

- Pris vil vi helst ikke tale om, men det er steinsikkert at de koster mindre enn hva de er verdt, sier han.

- Hvor mye drivstoff kan man spare på en tråler med denne type dører?

- Man kan ikke sette et presist tall på hvor mye brennstoff man vil spare. Det kommer jo mye an på hva man skifter fra, sier Andreassen.

( VILKÅR )
 
Del saken