«Selvåg Senior» har vært med på testing av RSW-tanker lenge.Foto: Sintef Ocean
«Selvåg Senior» har vært med på testing av RSW-tanker lenge.Foto: Sintef Ocean
«Selvåg Senior» har vært med på testing av RSW-tanker lenge.Foto: Sintef Ocean

Små grep ga bedre kjøling av fisken

- Vi fikk oss en liten overraskelse, sier Sintef-forsker Tom Ståle Nordtvedt.

I et par år har han jobbet med Sørheim Holding som eier «Selvåg Senior» for å forbedre kjølingen av pelagisk fisk i tanker om bord.

- Lasten har en tendens til å klumpe seg hvis ikke man får skikkelig strømning av kaldt vann gjennom den. Det kan gi for høy temperatur ved landing, og kan bety trekk i pris, sier Nordtvedt til Tekfisk.

Optikjøl

  • Er et innovasjonsprosjekt i næringslivet, finansiert av Norges forskningsråd og FHF.
  • Cflow leder prosjektet, mens Sørheim Holding, Øyangen, Skipsteknisk og Sintef Ocean også er med.
  • Målet med prosjektet er å forbedre kjøling av pelagisk fisk (sild og kolmule) i noen av de største tankene ombord i tråleren Selvåg Senior.
  • Ut fra det skal det utarbeides et designunderlag for RSW-tanker til bruk ombord i andre pelagiske fiskebåter.
  • Prosjektet startet opp i 2017, og skal vare ut 2019.

Mer enn to grader lavere temperatur

Norges forskningsråd har finansiert prosjektet, som skal vare ut året, med 6,4 millioner kroner. 

Så langt har forskerne vært med på to tokt på «Selvåg Senior».

- Vi har instrumentert to RSW-tanker om bord med temperatursensorer og flowmålere som vi kan registrere i sanntid. Deretter gjennomførte vi en test der halene ble logget og vann ble fylt i tankene, forteller Nordtvedt.

zoomTom Ståle Nordtvedt, seniorforsker i Sintef Ocean.
Tom Ståle Nordtvedt, seniorforsker i Sintef Ocean.

I RSW-tanker sirkulerer nedkjølt sjøvann for å holde lav temperatur på fisken. 

Om bord på «Selvåg Senior» ble det gjort en endring på inn og utløp i den ene tanken, slik at det ble mulig å strømme vann både fra toppen og i akterristen. Vanligvis går vannet både inn og ut på toppen, etter å ha strømmet gjennom tanken. 

- Vi gjennomførte en test med kolmule der vi sammenlignet de to tankene og hvordan de oppførte seg da vi endret på inn- og utløp av vannet. Da fikk vi oss en liten overraskelse, fordi vi fikk store forskjeller mellom tankene. Fra tanken der vi tok vannet ut gjennom akterristen, kunne vi levere last som hadde 2-3 lavere temperatur enn det som var i den andre tanken, sier seniorforskeren.

zoomKolmulefangsten i en av tankene ombord i «Selvåg Senior», sett fra inspeksjonsluken.
Kolmulefangsten i en av tankene ombord i «Selvåg Senior», sett fra inspeksjonsluken.

Kan klumpe seg

Nå jobber han videre med å bruke informasjon fra toktene til å se på hvordan fremtidens kjøletanker bør se ut og hvordan de kan gi best mulig kjøling. 

Planen er å ha et nytt tokt i år der de skal teste ut ytterligere endringer på en av tankene.

- Og så skal vi se på hvordan styringen av kuldeanlegget kan tilpasses et endret strømningsmønster, sier Nordtvedt.

Målet er å utvikle et selvregulerende system som maskinisten slipper å overvåke.

Det er spesielt for kolmule det kan være krevende å holde kvaliteten inn til land. 

- Tanken fylles gjerne med 90 prosent fisk og ti prosent vann. Hvis du mister kontroll over kjøling og vann, kan kolmulen klumpe seg og bli deigete. Det er viktig å sørge for en god sirkulasjon, sier Nordtvedt.

zoomFangst av kolmule på tokt med «Selvåg Senior».
Fangst av kolmule på tokt med «Selvåg Senior».

Vil gi anbefaling

Han tror prosjektet kan få frem nye tanker med bedre kjøling.

- Hvis du tar det med i planleggingsfasen når båten skal bygges, vil det ikke gi ekstra kostnader. Det er først og fremst et spørsmål om hvor du legger rørene, sier han.

Når året er omme håper han at de kan gi en anbefaling om hvordan tankene med tilhørende kuldeanlegg bør driftes og at de har et designunderlag som sier noe om hvordan tankene bør se ut i nye båter sombygges.

Mener det er et potensial

Sørheim Holding fikk den første båten som er bygget med RSW-tanker i 1968. 

- Siden da har vi hatt interesse for å gjøre det bedre, og diskutere nye løsninger, sier daglig leder Egil Sørheim.

zoomEgil Sørheim.
Egil Sørheim.

Rederiet var blant annet med på et forskningsprosjekter på RSW-tanker i 1998.

- Teknologien har gått videre. Man kan kontrollere og simulere mer, og det er stadig muligheter for å gjøre ting bedre. Det vil vi være med på, sier Sørheim.

De to tankene som har vært brukt til å teste nye metoder i dette prosjektet er de to som har vært dårligst til å kjøle fisk i.

- Vi ser betydelige forskjeller ved at man forandrer på dem. Potensialet er absolutt til stede, sier Sørheim. 

Opptatt av kvalitet

- Vil dette gi endringer i hvordan dere driver?

- Noe er mulig å gjøre med gammel båt og gammelt utstyr, men det er noe annet hva man gjør når man bygger nytt. Forskjellige konsulenter har forskjellige meninger om hvordan ting fungerer. Jeg håper vi skal komme lenger på hva som faktisk virker, sånn at man vet hva man driver på med i større grad.

Sørheim mener det er viktig å få best mulig kjøling om bord slik at fisken får best mulig kvalitet.

- Det er viktig å ligge i front på kvalitet. Fisken skal ut i et marked, og det er den dårligste fisken i tanken som er målet på kvaliteten, ikke den beste. Det er stadig vekk mulig å bli bedre, sier han.

Vil gi forbedring

Forsknings- og utviklingssjef Mads Augdal Heide i Cflow tror prosjektet vil gi tanker med bedre løsninger og bedre kjøling.

- Det er meget mulig vi gjør om litt på sirkulasjonssystemene, i alle fall på ringnotbåter. Da blir det snakk om forbedring av systemene, og kanskje sensorer på kritiske steder som vi har funnet, sier han til Tekfisk.

Cflow leverer fiskehåndteringssystemer og sirkulasjonssystemer til ringnotbåter.

- Det er naturlig for oss å være med på sånne prosjekter som utvikler næringen videre, sier Heide.

( VILKÅR )
 
Del saken