Håpet er at lusevarsler skal gjøre oppdretterne i stand til å forebygge lusesmitte tidligere. Dette viser lusespredning 21. januar i år. Nederst er kurver for lusevarsler fem dager frem.Illustrasjon: Proactima
Håpet er at lusevarsler skal gjøre oppdretterne i stand til å forebygge lusesmitte tidligere. Dette viser lusespredning 21. januar i år. Nederst er kurver for lusevarsler fem dager frem.Illustrasjon: Proactima
Håpet er at lusevarsler skal gjøre oppdretterne i stand til å forebygge lusesmitte tidligere. Dette viser lusespredning 21. januar i år. Nederst er kurver for lusevarsler fem dager frem.Illustrasjon: Proactima

Denne portalen skal varsle når lusa kommer

I Rogaland har oppdretterne vært med å utvikle et nytt verktøy for å planlegge avlusninger, notskift og leveringer.

En ny liveportal gikk på luften i mai i fjor. Den er basert på en 3D-modell av hele Ryfylke som skal gi et femdagersvarsel på strøm og lus. Det er også muligheter for å kunne lage et langtidsvarsel for kjønnsmoden hunnlus.

For to år siden startet arbeidet med å utvikle strategier for å planlegge, forebygge og iverksette tiltak mot lakselus i Rogaland. Prosjektet ble presentert på lusekonferansen til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) denne uken.

- Brukererfaringene så langt med modellen har vært med strømprediksjon som har vært til hjelp blant annet for å planlegge avlusning, notskift og levering, sa Gro Vee fra scenen. 

Hun er prosjektleder på fiskehelse på Mowis forskningsavdeling. 

Om prosjektet

  • «Rogaland - pilotområde for mer proaktiv lusestrategi» er et FHF-prosjekt som ble startet i 2017. Konsulentselskapet Blue Planet ledet prosjektet hvor sluttrapporten er det eneste som gjenstår.
  • Samarbeidspartnere i prosjektet var Veterinærinstituttet, Norsk Regnesentral og Proactima sammen med oppdretterne i Rogaland.
  • Målet er å gi oppdretterne verktøy som gjør at de kan planlegge bedre og redusere problemene for fisken.

Videre utvikling

I juni ble det opprettet en brukergruppe som har tatt portalen i bruk og gitt tilbakemeldinger om forbedringer og behov. 

Gruppen består av driftsledere i selskapene, som er tett på arbeidshverdagen på merdene, opplyser prosjektleder i konsulentselskapet Proactima, Lonan Kierans, til Tekfisk. Brukerne har for eksempel gitt tilbakemeldinger om at de ønsker en norsk versjon i stedet for engelsk.

Proactima ønsker å utvide og jobbe videre med portalen. Først må oppdrettsselskapene i Rogaland bestemme seg for om de vil gå videre. Da er i så fall modellen interessant for flere deler av landet, mener Kierans. 

zoom- Noen av aktørene var skeptiske i starten, men de er kanskje dem som er mest aktive nå, sier Lonan Kierans, prosjektleder i konsulentselskapet Proactima.
- Noen av aktørene var skeptiske i starten, men de er kanskje dem som er mest aktive nå, sier Lonan Kierans, prosjektleder i konsulentselskapet Proactima.

Mest mulig nytt

Mowi, tidligere Marine Harvest, har flere prosjekter gående som ser på prognoser og prediksjoner, ikke bare på lus og miljø, men også på for eksempel virusspredning.

- Det er veldig interessant å ta dette videre. Vi er i dialog med blant andre Proactima for å se hva de kan tilby, sier Gro Vee. 

Konsernet jobber nå med å se på hvor stor nytteverdien med prediksjonsmodeller kan være for dem. 

Bildet er nemlig komplisert. Modellene er bygget opp ulikt og det må man ta hensyn til ut fra utfordringer og topografien i de forskjellige områdene.

Vee forteller at tilbakemeldingene på strømprediksjonene er bra.

- Det vil videre være interessant å se hva prediksjon av de andre parameterne vil kunne bidra med, blant annet i arbeid med forebygging av lusesmitte.

zoomStrømvarsler kan være nyttige for å planlegge aktiviteter for oppdrettere. Om man på mandag ser at det blir mye strøm utover uka, kan større operasjoner utsettes for eksempel.
Strømvarsler kan være nyttige for å planlegge aktiviteter for oppdrettere. Om man på mandag ser at det blir mye strøm utover uka, kan større operasjoner utsettes for eksempel.

Kart og terreng

På Lusekonferansen ble flere ulike prognosemodeller for lus presentert. Både Sintef, Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet har utviklet slike modeller. Innlegg fra scenen på Lusekonferansen viser at det hele ikke er så enkelt. 

Fiskehelsesjef Arnfinn Aunsmo i oppdrettsselskapet Måsøval understrekte at epidemier ikke er lineære og forutsigbare. Det er en utfordring for modellering, mente han. 

- Når modellene ikke stemmer, betyr det at vi ikke forstår alt rundt lusedynamikk. Vi har ikke alt inne ennå som er nødvendigfor å gi kausale sammenhenger. Det er godt å høre at det satses videre, sa han i sitt innlegg som hadde fått navnet «Stemmer kartet med terrenget?».

Proactima har jobbet med portalen i omkring tre år. 

- Mange har holdt på lenger enn oss. Forskjellen for oss er at vi har utviklet vår modell for brukerne på merdkanten. Vi har prøvd å lage et brukervennlig grensesnitt. Andre modeller har ikek hatt de samme brukerne i tankene, sier Lonan Kierans.

Kvalitetssikrer modellene

For Mowis del gjelder det nå å kvalitetssikre modellen å se at informasjonen de får faktisk stemmer.

- Personlig tenker jeg dette er veien å gå, vi får bedre forutsetninger for å si hvor smitten kommer, sier Vee.

Hvor viktig dette blir i kampen mot lusa, gjenstår å se. 

- Resultatene må kvalitetssikres og vi må jobbe videre med løsningen, sier Vee. 

( VILKÅR )
 
Del saken