Statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet.Foto: Joar Grindheim
Statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet.Foto: Joar Grindheim
Statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet.Foto: Joar Grindheim

- Det blir ikke nødvendigvis en ny runde med utviklingstillatelser

Evalueringen av utviklingstillatelsene er så vidt i gang, understreker statssekretær Roy Angelvik (Frp).

Bransjeforeningen Norsk Industri ønsker seg en ny runde utviklingstillatelser, med endrete kriterier. Foreningen ønsker blant annet at kriteriene skal bli tydeligere definert, at bredden i prosjektene blir større og at konverteringsprisen er variabel, avhengig av måloppnåelser.

- Vi takker Norsk Industri for innspillene - men når det er sagt er det viktig å understreke, som vi har sagt før, at det ikke nødvendigvis blir en ny runde. Vi har så vidt begynt arbeidet med å evaluere den første runden, sier Angelvik til IntraFish.

- Stor suksess

Statssekretæren mener at erfaringene fra utviklingstillatelsene så langt er «en kjempesuksess».

- Vi fikk inn hele 104 søknader, og det er stor interesse fra næringen, ei næring som søker bedre og nye produksjonsmetoder, og er fremoverlent og innovativ, sier han.

Angelvik sier videre at tanken bak utviklingstillatelsene ikke var å skape produksjonsvekst.

- Men i samarbeid med næringen ønsket vi å få frem nye og bedre produksjonsmetoder, som på sikt kan være med å skape vekst.

- Norsk Industri mener at det er for få prosjekter, og særlig for få små prosjekter, som får innvilget sine søknader?

- Det er jeg ikke enig i. Så langt har ni prosjekter fått endelig avklaring, og åtte har fått foreløpig ja. Prosjektenes størrelse varierer fra 1 til 21 tillatelser, og det er et stort spenn i hvor mye selskapene skal investere.

Fåtall offshore

Angelvik avviser også Norsk Industris kritikk om at det er for lite prosjekter for produksjon i fjordene som har fått ja.

- Av de som har fått tillatelser, er det bare et fåtall som har offshore-konstruksjoner, sier Angelvik.

- Hva synes du om forslaget om en konverteringspris som avhenger av prosentvis måloppnåelse?

- Det er en tanke vi får ta med oss videre, og vurdere dersom det blir en ny runde.

( VILKÅR )
 
Del saken