Høsting av tare.Illustrasjonsfoto: Sintef Ocean
Høsting av tare.Illustrasjonsfoto: Sintef Ocean
Høsting av tare.Illustrasjonsfoto: Sintef Ocean

Engesund har satt ut fem kilometer med taretau

Oppdrettsselskapet har i dag taredyrking ved en lokalitet, og har planer om å utvide til ytterligere to.

Det lille, familieeide oppdrettsselskapet Engesund Fiskeoppdrett har to matfiskkonsesjoner, en visningstillatelse og en FoU-tillatelse knyttet til tareproduksjon nær anlegget.

- Vi har hatt to sykler med tareproduksjon på lokaliteten Leirvika i Masfjorden, høst 2016 til vår 2017 og vår 2017 til vår 2018, sier Gisle Andre Enstad til IntraFish. Han er FoU-ansvarlig i selskapet.

Skal gi bedre vannkvalitet

Det første året satte de ut 400 meter med tare, mens de i 2017 satte ut rundt 3,5 kilometer. I fjor satte de ut i overkant av 5 kilometer taretau.

- Erfaringene er gode, men det er viktig med god logistikk rundt det. Temperatur ved utsett og tidspunkt er også veldig viktig. Dersom det er for varmt blir det hard konkurranse med andre arter. Om den blir satt ut for sent, og den ikke vokser nok før vinteren, blir det dårlig avling, sier Enstad.

zoomGisle André Enstad i Engesund Fiskeoppdrett (t.h.) er FoU-ansvarlig i Engesund Fiskeoppdrett. Her sammen med daglig leder Svein Eivind Gilje.
Gisle André Enstad i Engesund Fiskeoppdrett (t.h.) er FoU-ansvarlig i Engesund Fiskeoppdrett. Her sammen med daglig leder Svein Eivind Gilje.

Han sier at de har høstet rundt 5-6 kilo tare per meter.

- Hvor mye vi får, avhenger veldig av når vi høster. Taren vokser svært raskt på slutten, men kvaliteten blir dårligere.

Taren de har høstet har blitt fryst ned, og servert på selskapets visningssenter på Fitjar.

Taredyrkingen foregår rundt 50 meter fra merden, og skal blant annet bidra til bedre vannkvalitet ved å ta opp næringsstoffer fra laksen.

- Er det noen ulemper for lakseproduksjonen med tareproduksjon rett ved anlegget?

- Nei, ikke så vidt oss bekjent i alle fall. I forskningsprosjektet er dette et av temaene som blir undersøkt, både ved å se på fiskehelsen før taren var på loaliteten, og etter. Videre måles vannkvaliteten kontinuerlig rundt og i tarefeltet.

Vil ha mer

IntraFish har fått innsyn i Engesund Fiskeoppdrett søknad til Nærings- og fiskeridepartementet om nye tillatelser til taredyrking. Søknaden er for tiden under behandling.

- Vi ønsker å dyrke tare også ved lokaliteten Fossvika i Fitjar kommune, sier Enstad.

Ifølge søknaden ønsker de å produsere tare på et areal opptil 20 dekar, med en planlagt årlig produksjon på 100 tonn. Det er betydelig mer enn de i dag har av produksjon ved Leirvika.

- Ved Fossvika ser vi for oss 20 - 50 kilometer med taretau. Ambisjonen er å få til en kommersiell produksjon av tare også. Den har en rekke mulige anvendelsesområder, både som mat og råvare til fôr og andre produkter.

I tillegg til Fossvika og Leirvika, ønsker Engesund på sikt å produsere tare på lokaliteten Duesund, som i likhet med Leirvika ligger i Masfjorden, lengre nord i Hordaland enn Fossvika i Fitjar.

- Men der avventer vi en endring i kommuneplanen, sier Enstad.

Det er Møreforsking som er selskapets forskningspartner på FoU-konsesjonen knyttet til tareproduksjonen.

Ved lokaliteten Leirvika produserer Engesund Fiskeoppdrett allerede tare.

( VILKÅR )
 
Del saken