RØDT: Havbruksnæring har 17 oppdrettslokaliteter i kommunene Øygarden, Fjell og Sund vest for Bergen. De er i rød sone og kommunene satser nå stort på utvikling og at trafikklyset skal lyse grønt. Her fra Bloms anlegg i Øygarden.Foto: Elise Årdal
RØDT: Havbruksnæring har 17 oppdrettslokaliteter i kommunene Øygarden, Fjell og Sund vest for Bergen. De er i rød sone og kommunene satser nå stort på utvikling og at trafikklyset skal lyse grønt. Her fra Bloms anlegg i Øygarden.Foto: Elise Årdal
RØDT: Havbruksnæring har 17 oppdrettslokaliteter i kommunene Øygarden, Fjell og Sund vest for Bergen. De er i rød sone og kommunene satser nå stort på utvikling og at trafikklyset skal lyse grønt. Her fra Bloms anlegg i Øygarden.Foto: Elise Årdal

Kommuner i vest satser på grønt lys for lakseoppdrett

Det lyser rødt, og litt gult, i oppdrettskommunene Øygarden, Fjell og Sund vest for Bergen. Nå bruker kommunene store ressurser for å få grønt lys og oppdrettsvekst i vest.

Det er en sterk akvakulturregion i Hordaland som har satt prosjektet «Sotra og Øygarden» i gang.

zoomArnt-Ivar Kverndal, Inaq AS
Arnt-Ivar Kverndal, Inaq AS

- Stor innsats

- Det er få kommuner som gjør en så stor innsats for å trekke til vekst innenfor havbruk, sier Arnt-Ivar Kverndal som er leid inn som prosjektleder for Øygarden, Fjell og Sund kommuner.

Gjennom utviklingsselskapet Gode Sirklar AS jobber de tre kommunene for verdiskaping og utvikling for oppdrettsnæringen. Nye Øygarden kommune etableres ved sammenslåing av de tre kommunene 1. januar 2020. 

- Da blir det én kommune og arealplanlegging for hele Sotra og Øygarden under ett. Det er absolutt bra, sier Kverndal.

Prosjektet «Sotra og Øygarden»

 • Prosjektet vil bli ledet av Gode Sirklar på vegne av kommunene Sund, Fjell og Øygarden
 • Prosjektet gjennomføres i samarbeid Hordaland Fylkeskommune
 • Sotra og Øygarden er midt i produksjonsområdene PO3 og PO4. Det er de eneste produksjonsområdene i landet som hadde rødt lys. PO4 er nå gult.
 • Dette innebærer reduksjon med inntil seks prosent fra 2019, om en ikke greier å gjøre noe med situasjonen; det handler om å redusere smittefaren for lakselus fra oppdrettslaks til villaks
 • Grønne områder gir mulighet for vekst, gule gir ingen endring fra i dag. Neste vurdering er i 2019.

Vil ha mer oppdrett

I dag er Sund, Fjell og Øygarden delt mellom produksjonsområdene 3 og 4 og har rødt trafikklys på nesten alle kanter. Det betyr null vekst for de seks oppdrettsselskapene Marine Harvest, Lerøy Vest, Blom Fiskeoppdrett, Erko Seafood, Sjøtroll og Telavåg Fiskeoppdrett. Samlet har de 17 lokaliteter i de tre kommunene. 

- Vi har jobbet med dette ett års tid. Denne regionen vil legge til rette for vekst i oppdrett av laks. Vi skal gjennomføre en mulighetsanalyse der vi ser på hvordan det er i dag og hvilke muligheter det er for vekst i oppdrett av laks i de tre kommunene, sier prosjektlederen til Tekfisk.

Kommunene har vedtatt innholdet i prosjektet og målsetningen. Gode Sirklar skal hente inn tilbud hos leverandører som skal hjelpe til med å få på plass en grundig og kunnskapsbasert analyse.

De 13 produksjonsområdene

Fra og med 15. oktober 2017 ble følgende geografisk avgrensede områder opprettet til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret:

 • Område 1: Svenskegrensen til Jæren
 • Område 2: Ryfylke
 • Område 3: Karmøy til Sotra
 • Område 4: Nordhordland til Stadt
 • Område 5: Stadt til Hustadvika
 • Område 6: Nordmøre og Sør-Trøndelag
 • Område 7: Nord-Trøndelag med Bindal
 • Område 8: Helgeland til Bodø
 • Område 9: Vestfjorden og Vesterålen
 • Område 10: Andøya til Senja
 • Område 11: Kvaløya til Loppa
 • Område 12: Vest-Finnmark
 • Område 13: Øst-Finnmark

Rødt lys for laksevekst

- Kommunene ønsker å komme ut av røde soner. Det jobbes ganske målrettet i begge regioner og de er avhengige av hverandre. Vi skal ha en kunnskapsbasert vurdering av hva kommunene kan gjøre videre, sier Kverndal.

 Kommunene vil bruke resultatet av prosjektet i arealplanlegging i de tre kommunene.

Superlokaliteter?

- Hvilke tiltak ser kommunene for seg for å komme over på grønt?

- Det er jo lokaliteter i dag som er plassert der for mange år siden. Er det de beste plassene? Finnes det bedre områder, og kan man samle anlegg i superlokaliteter? Bør det være områder uten oppdrettslokaliteter, er noen av spørsmålene. Og så er det strømningsforhold og geografiske forhold for eksempel. Havforskningsinstituttet har ganske mye data og de har vi god dialog med. HI vil spille en rolle videre i prosjektet, sier prosjektlederen.

zoomMANGE AKTØRER: Det er et stort antall aktører som er involvert når Gode Sirklar skal finne ut hvordan de tre kommunene i vest kan komme seg ut av røde soner for lakseoppdrett.
MANGE AKTØRER: Det er et stort antall aktører som er involvert når Gode Sirklar skal finne ut hvordan de tre kommunene i vest kan komme seg ut av røde soner for lakseoppdrett.

Må bli kvitt lusen

Prosjektet er eid av kommunene og har en god dialog med oppdrettsselskapene og kunnskapsmiljøer som Universitetet i Bergen, CMR, Uni research, Sintef og HI.

- Vi er involvert på grunn av klyngen. Dette er veldig spennende og vi har stor tro på prosjektet, sier Björgólfur Hávarðsson i The Seafood Innovation Cluster.

Både han og prosjektlederen er opptatt av at de tre kommunene skal være et fyrtårn i å løse oppdretternes største problem, lakselus. Ny og fremtidsrettet teknologi må til.

Oppdrettsselskapene er ikke med i prosjektet, av integritetshensyn. Men det er tett dialog mellom næringen og kommunene.

- Det er oppdrettsselskapene som har problemet og kommunenes bidrag er å ta ansvar. Det er en del av jobben og det er ganske offensivt fra kommunene. Jeg kjenner ikke til mange kommuner som gjør slikt. De er mye mer offensive enn de fleste på verdiskaping og utvikling, sier Kverndal.

zoomVELKOMMEN: Mer oppdrett er velkommen i vest. Her fra Blom fiskeoppdrett i Øygarden.
VELKOMMEN: Mer oppdrett er velkommen i vest. Her fra Blom fiskeoppdrett i Øygarden.

1,3 millioner kroner

Gode Sirklar er et utviklingsselskap eid av kommunene. Tidligere har selskapet blant annet jobbet med helseteknologi, men de siste årene med sjømatnæringen. Björgólfur Hávarðsson er med i arbeidsgruppen også. Hordaland fylkeskommune har vært med på å finansiere arbeidet med 300.000 kroner. Kommunene vil bruke en million kroner på dette prosjektet.

- Hvor lenge skal prosjektet vare?

- Det står ett år, men vi skal jobbe så raskt som vil kan, sier prosjektlederen.

Oppdrettslokaliteter i Sotra og Øygarden
SelskapSundFjellØygardenSum
Marine Harvest134
Lerøy Vest112
Blom Fiskeoppdrett33
Erko Seafood33
Sjøtroll22
Telavåg33
Sum64717
( VILKÅR )
 
Del saken