Digitale utfordringer fra publikum på EYs Havbruksseminar. Partnere Maria B. Helsengreen og Kristoffer Engh på scenen.Foto: Camilla Aadland
Digitale utfordringer fra publikum på EYs Havbruksseminar. Partnere Maria B. Helsengreen og Kristoffer Engh på scenen.Foto: Camilla Aadland
Digitale utfordringer fra publikum på EYs Havbruksseminar. Partnere Maria B. Helsengreen og Kristoffer Engh på scenen.Foto: Camilla Aadland

Ser stor investeringsvilje i ny teknologi

Viljen til å prøve ut ny teknologi og nye produksjonsmetoder i havbruksnæringen er et viktig trekk i bransjen nå.

Det kommer frem i EYs nye rapport «The Norwegian Aquaculture Analysis», som er deres tredje årlige rapport om den samlede norske havbruksnæringen.

- Et av de viktigste temaene for bransjen for tiden er hvordan få til bærekraftig volumvekst. Eksempelvis er det økende interesse for landbasert oppdrett og rollen disse kan få i volumveksten fremover, sier Eirik Moe, partner i rådgivnings- og revisjonsselskapet EY i en pressemelding.

Økning innen landbasert produksjon

Han viser til at produksjonskostnaden i sjøbaserte anlegg fortsatt øker, mens teknologiutviklingen knyttet til landanlegg har hatt fremskritt og bidratt til lavere kostnadsanslag. 

EY har identifisert at det er planlagt landbaserte anlegg som vil ta kapasiteten fra cirka 22.000 tonn i 2018 til opp mot 350.000 tonn i 2022. Et slikt totalvolum utgjør cirka 13 prosent av verdensproduksjonen av laks.

- Hele 130 000 tonn av den landbaserte kapasiteten er planlagt i Norge, noe som overrasker oss litt med tanke på at nærhet til utenlandske markeder og dermed lavere transportkostnader er vesentlig i regnestykket for slike anlegg. Årsakene virker å være en kombinasjon av nærhet til kunnskapsmiljøene i Norge, behovet for back-up med stabil vannkvalitet samt tro på videre etterspørselsvekst også i «hjemmemarkedet Europa», sier Moe.

Kostnadene fortsetter å øke

Partner Maria B. Helsengreen i EY Assurance er ikke imponert over kostnadsutviklingen i havbruksnæringen.

- Vi ser ikke gevinsten fra de store investeringene mange i havbruksnæringen har gjort i ulike segmenter, sa hun på et arrangement EY hadde i Bergen torsdag.

Hun viste til investeringer som er gjort på transport, på merdkanten og innen digitalisering.

- Vi ser ikke den nedgangen i produksjonskostnaden vi skulle forvente, sa hun.

Helsengreen mener også at det er skuffende at fôrfaktoren går opp, som vil si at mengden fôr som trengs for å produsere laks øker.

- Vi har sannsynligvis ikke lykkes ennå med å hente ut potensialet på visuell gjenkjenning av individ og tilpasning av fôret til der fisken er i livssyklusen. Alternative ingredienser og nedgang i kjemisk avlusning har ikke gitt effekt på fôrfaktoren, sa hun.

Må på plass

Hun viste til at flere elementer må på plass for å få en positiv effekt av digitaliseringen:

  1. Datadeling: Hvordan få til deling av data, mellom konkurrenter og mellom kunder og leverandører. Hvem skal eie data og hvordan skal forretningshemmeligheter beskyttes.
  2. Datakvalitet og håndtering av data
  3. Standardisering
  4. Endrede kompetansekrav: Hvordan klare å jobbe på en annen måte, fra å visuelt inspisere fisken til å få beskjed fra en PC om slakt eller tiltak.
  5. Forretning og IT
  6. Lean innovasjon

Her kan du høre flere podkaster om digitalisering i havbruksnæringen:

( VILKÅR )
 
Del saken