Denne merden skulle inneholde bare laks. De største og litt mørke fiskene er laks, mens de mindre og brune fiskene er hyse som kom inn i noten mens den var yngel.Foto: Per Gunnar Fjelldal, Havforskningsinstituttet
Denne merden skulle inneholde bare laks. De største og litt mørke fiskene er laks, mens de mindre og brune fiskene er hyse som kom inn i noten mens den var yngel.Foto: Per Gunnar Fjelldal, Havforskningsinstituttet
Denne merden skulle inneholde bare laks. De største og litt mørke fiskene er laks, mens de mindre og brune fiskene er hyse som kom inn i noten mens den var yngel.Foto: Per Gunnar Fjelldal, Havforskningsinstituttet

Fant åtte «nye» arter i merden

I en merd som skulle inneholde laks, fant forskere både ål, torsk, hyse, sei og fire arter til.

Arter som ikke hører hjemme i merden er for første gang dokumentert og diskutert i en vitenskapelig artikkel, melder Havforskningsinstituttet

Selve forsøket ble til nærmest ved en tilfeldighet.

- I forbindelse med et annet forsøk observerte vi mye fisk som ikke skulle vært i oppdrettsmerden. Siden vi har sett dette gjentatte ganger, bestemte vi oss for å undersøke hvor utbredt problemet er, sier Per Gunnar Fjelldal i meldingen. Han er forsker ved Havforskningsinstituttet og har ledet arbeidet.

Forskerne undersøkte innholdet i flere små forsøksmerder ved forskningsstasjonen i Matre. De skulle inneholde bare laks. Etter at forskerne var ferdige med gjennomgangen, viste det seg at det også var andre arter i merdene.

- Vi fant åtte «nye» arter: ål, sjøørret, torsk, hyse, sei, lyr, lysing og hvitting. Alle, med unntak av ålen, har trolig kommet inn som yngel og deretter vokst så mye at de ikke kom seg ut igjen, sier Fjelldal.

I det mest ekstreme tilfellet fant forskerne flere hundre fisk av feil art.

Det er fremdeles usikkert hvor stort dette problemet er.

- Oppdretterne registrerer bare hva som skjer med fisken som skal være i merden, disse «innflytterne» er det ingen som har kontroll på når det gjelder antall og hva som skjer med de, sier Fjelldal.

( VILKÅR )
 
Del saken