Fisken skulle få vokse til ett og et halvt kilo i. Engesunds nye lukkede merd.Foto: Engesund Fiskeoppdret
Fisken skulle få vokse til ett og et halvt kilo i. Engesunds nye lukkede merd.Foto: Engesund Fiskeoppdret
Fisken skulle få vokse til ett og et halvt kilo i. Engesunds nye lukkede merd.Foto: Engesund Fiskeoppdret

Svært skuffet over at Engesund fikk nei

- Nå blir det lagt på is. Vi har ingen planer om å realisere dette, det er ikke økonomisk forsvarlig, sier daglig leder Svein Eivind Gilje i Engesund Fiskeoppdrett.

Det lille oppdrettsselskapet har fått endelig nei på søknaden om tre utviklingstillatelser.

- Det er trist når vi bruker så mye ressurser på noe som har så bra konsekvenser, og så får vi nei, sier Gilje til Tekfisk.

- Raskt realiserbart

Engesund ville bygge to flytende lukkede betonganlegg med overbygg for påvekst av laks opptil 1.500 gram.

- Det er synd at vi ikke får utvikle det videre. Når vi ser på utfordringer som lus og svinn, ville det vært et stort steg i riktig retning å prøve å utvikle et anlegg som gjør at fisken kan vokse til halvannet kilo i skjermede omgivelser før den blir satt ut på eksponerte lokaliteter, sier Gilje. 

Engesund har utviklet en mindre lukket betongmerd, basert på grønne konsesjoner. Denne var ferdig bygget i fjor høst, og ble fylt med laks i oktober. Nå er andre generasjon på plass, og ifølge Gilje har erfaringene vært gode så langt.

- Vi ser med den betongmerden konturene av hva vi kan få til, sier han.

De to nye betongmerdene ville blitt fire ganger større.

- Det er et konsept som vi anser som raskt realiserbart for mange, som kan løse utfordringene i fjordstrøkene våre, ivareta Norges konkurransefortrinn på en miljømessig bærekraftig måte og sikre og øke arbeidsplasser i distriktet, sier produksjonsansvarlig Lars Heine Kåsa. 

zoomSlik skulle den lukkede merden bli.
Slik skulle den lukkede merden bli.

Manglende innovasjon

Avslaget ble begrunnet med at konseptet ikke oppfylte kravet om betydelig innovasjon. 

- Det er svært uheldig. Jeg tror myndighetene er på ville veier her, sier Gilje.

- Det kan se ut som om det er veldig viktig å satse på konsepter som er veldig avvikende fra den tradisjonelle driften vi har i dag, istemmer Kåsa.

De mener fordelen med deres konsept er at det skiller seg fra slik det drives i dag, men likevel kan brukes i områder som i dag har utfordringer med lus eller utfordringer med oksygennivåene i bunnvannet.

- Hva gjør dere videre med konseptet nå?

- Det er en grunn til at slike lukkede anlegg ikke er kommersialisert. Det er for usikkert når det gjelder utprøving og testing. Det blir lagt på is, vi har ingen planer om å realisere det, det er ikke økonomisk forsvarlig. Uten utviklingstillatelser er vi ikke i stand til å realisere teknologien, sier Gilje. 

Han er svært skuffet over avslaget. 

- Det er synd at vi som et lite selskap ikke får muligheten til å utvikle våre ideer som kan løse næringens utfordringer. Men vi er i godt selskap, sier han, og viser til at det store flertallet av de som har søkt om utviklingstillatelser har fått avslag. Så langt har 61 fått avslag, åtte har fått tilsagn og ni har fått vite at de er innenfor ordningen. 26 søknader er fremdeles under behandling.

( VILKÅR )
 
Del saken