Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.Foto: Gunnar Lier
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.Foto: Gunnar Lier
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.Foto: Gunnar Lier

Skal gå gjennom virkemidlene for forskning og innovasjon i næringslivet

- Dette er et av de viktigste politiske prosjektene mine som næringsminister, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen har gitt Deloitte oppdraget med å foreta en helhetlig gjennomgang av virkemidlene for forskning og innovasjon i næringslivet i 2019.

- Det er mye som fungerer bra i virkemiddelapparatet i dag, men nå er tiden kommet for en gjennomgang av helheten. Det offentlige tilbudet skal bli ryddigere for brukerne og gi enda mer verdiskaping ut av hver krone. Arbeidet vi starter nå, skal gi oss grunnlag for å vurdere om vi har de rette institusjonene og om arbeidsdelingen er riktig, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Hvert år bruker over 9000 bedrifter innovasjonsvirkemidlene og det gis årlig langt over 10 milliarder kroner til forsknings- og innovasjonsprosjekter i næringslivet. Mange av bedriftene opplever at alle virkemidlene og ordningene kan være vanskelig å finne frem i.

- Dette er et av de viktigste politiske prosjektene mine som næringsminister. Hvis næringslivet skal lykkes med å skape jobbene som skal bære fremtidens velferdssamfunn, trenger vi virkemidler som fungerer, sier Isaksen i meldingen.

Gjennomgangen skal kartlegge bedriftenes behov, se på overlapp mellom aktørene og ordningene og foreslå tiltak.

( VILKÅR )
 
Del saken