«JUVEL»: Sist «Juvel» var i mediebildet, var i forbindelse med en brann i Montevideo, Uruguay sist sommer. Siden er den blitt slep til Las Palmas for reparasjon av skadene etter brannen. Imens pågår striden om eierskap til den patentert produksjonsteknologien om bord.Foto: Andreas Lindbæk
«JUVEL»: Sist «Juvel» var i mediebildet, var i forbindelse med en brann i Montevideo, Uruguay sist sommer. Siden er den blitt slep til Las Palmas for reparasjon av skadene etter brannen. Imens pågår striden om eierskap til den patentert produksjonsteknologien om bord.Foto: Andreas Lindbæk
«JUVEL»: Sist «Juvel» var i mediebildet, var i forbindelse med en brann i Montevideo, Uruguay sist sommer. Siden er den blitt slep til Las Palmas for reparasjon av skadene etter brannen. Imens pågår striden om eierskap til den patentert produksjonsteknologien om bord.Foto: Andreas Lindbæk

Røkke tapte på alle punkt i krillpatentstriden

Stig Remøys Rimfrost ble frifunnet i Søre Sunnmøre tingrett i patentstridsaken med Aker BioMarine Antarctic. Røkkeselskapet må betale 2,3 millioner kroner i saksomkostninger.

«Rimfrostselskapene har fått medhold fullt ut og Aker BioMarine Antarctic har tapt på alle punkt», går det fram av dommen fra Søre Sunnmøre tingrett, som gir klar beskjed i sin konklusjon:

«Aker BioMarine Antarctic AS har ikke bruksrett til patentet om bord på «Juvel» etter reglene om konsumpsjon. Argumentasjonen fra ABM fremstår som uten holdepunkt hverken i faktum eller i rettskjeldene og kan ikke føre fram».

Dommen kom fredag ettermiddag i patentstridsaken som ble behandlet i retten i en uke i midten av desember.

Hele Rimfrost på spill

Saken står om patentrettighetene i produksjonen på tråleren «Juvel» som ABM mente fulgte med tvangssalget av tråleren i fjor. Rimfrost, som i retten vant fram med eierskap til patentene på «Juvel», hadde spesielt mye på spill i rettssaken i Volda:

«Dersom Aker BioMarine Antarctic AS hadde vunnet fram, har Rimfrostselskapene hevdet at de måtte avsluttet sin krillvirksomhet og Aker BioMarine Antarctic hadde fått monopol på markedet», står det i dommen fra tingretten.

Ikke tap for långiverne

Retten finner heller ikke at långiverne har lidd noen tapt i forbindelse med salget. Långiverne med Nordea i spissen ville ha oppnådd samme pris for «Juvel» som de ville ha gjort dersom de ikke hadde samtykket til slaget av patentet i 2012, og i stedet solgt båten med patentet, fastslår dommen.

Patentet ble overtatt av Rimfrost i 2012 fra Emerald Fisheries. Det gjør at Rimfrost Technologies, som først ble stiftet i 2016, ikke skal kunne bli krevd erstatning for forhold som skjedde fire år før selskapet ble stiftet.

zoomFull seier for Stig Remøy i Rimfrost i Søre Sunnmøre tingrett.
Full seier for Stig Remøy i Rimfrost i Søre Sunnmøre tingrett.

Bare bruksrett i Emerald

Retten er klar på at Rimfrost har eiendomsretten til patentet og at «Juvel» og Emerald Fisheries bare hadde bruksrett til patentet, en bruksrett som ikke var overdragbar. I tillegg var bruksretten vederlagsfri, noe som retten mener taler imot at den kunne overdragers til andre.

«Det er ulogisk at Rimfrost AS skulle være villig til å gi fra seg kontrollen på patentet som var forretningskritisk uten å ha tjent lisenspenger på patentet», står det i dommen som dermed avviser ABM sitt krav om bruksrett til patentet også på dette grunnlaget.

Ikke kjøpt tilbake

Påstanden om at patentet ble tilbakekjøpt fra Rimfrost til Emerald Fisheries i 2015 på bakgrunn av et styrevedtak i Emerald falt også i fisk i rettsbehandlingen i Volda.

«Det er ikke lagt fram dokumentasjon på at styrevedtaket i Emerald Fisheries førte til at selskapet formelt kontaktet Rimfrost med krav om tilbakekjøp. Patentet står fortsatt bokført på Rimfrost AS sin eiendom i 2015-regnskapene og det er ikke spor av betaling for patentet fra Emerald Fisheries AS i Rimfrost AS sine respektive selskap for 2015», heter det i den svært klare dommen.

Dommer i saken var sorenskriver Elisabeth Wiik.

Aker: «Vi vurderer å anke»

Aker BioMarine kommenterer avgjørelsen fra Søre Sunnmøre tingrett slik:

I dag kom dommen i rettssaken mellom Aker BioMarine Antarctic AS og Rimfrost Technologies AS og Rimfrost AS. Rettssaken gjaldt uenighet om hvorvidt Aker BioMarine Antarctic AS' kjøp av krillbåten Juvel med alt driftstilbehør fra Emerald Fisheries AS sitt konkursbo inkluderte Juvels patenterte teknologi. Aker BioMarine kjøpte Juvel i mai 2017 av konkursboet samt kreditorene Nordea, GIEK og Innovasjon Norge.

-Vi ønsket tilgang til en driftsklar krillbåt med tilhørende teknologi for å styrke vår flåte og for å begynne umiddelbar drift. Det var vår og selgernes forståelse at kjøpet av Juvel inkluderte både båten og tilhørende produksjonsteknologi. Retten har lagt til grunn at selgernes posisjon var svakere enn det vi ble fortalt. Vi vurderer nå om vi skal anke, dette for å sikre våre verdier og investeringer sier Ingeborg Tennes, kommunikasjonssjef i Aker BioMarine.

- Slik vi ser det har også retten lagt feil faktum til grunn for sin avgjørelse, sier Tennes.

zoomIngen ting å hente for Kjell Inge Røkkes Aker BioMarine sitt patentkrav i Søre Sunnmøre tingrett.
Ingen ting å hente for Kjell Inge Røkkes Aker BioMarine sitt patentkrav i Søre Sunnmøre tingrett.


RIMFROST: Oppgitt over Aker BioMarine

Hovedeier Stig Remøy i Rimfrost er tilfreds, men ikke overrasket over dommen i saken.

- Dommen er i tråd med det vi har forventet. Samtidig reagerer jeg med oppgitthet over Aker BioMarines mange forsøk på å stoppe en konkurrent med dårlig funderte rettssaker. På tross av Akers mange forsøk på å stoppe oss både i retten og på andre arenaer, er Rimfrost et sterkt selskap i vekst, sier Remøy.

Dommen er den siste i en lang rekke både i USA og i Norge der Rimfrost har fått medhold.

Krillselskapet Rimfrost AS konstaterer at de har fått fullt medhold i rettssaken som Aker Biomarine anla mot Rimfrost knyttet til patenter for krillforedling. 

Rimfrost forklarer i en pressemelding:

"I rettssaken fremsatte Aker tre krav. For det første krevde Aker eierskap til patentene. For det andre krevde Aker bruksrett til patentene. For det tredje hevdet Aker å ha overtatt et krav på erstatning fra Nordea og Innovasjon Norge for påstått urettmessig overdragelse av patentene.

Dommen frifinner Rimfrost fullstendig for samtlige krav. I tillegg dømmes Aker til å erstatte Rimfrosts sakskostnader."

- Vi er svært tilfredse med tingrettens dom. Den fremstår som grundig og solid fundert. Vi merker oss at retten ikke har vært i tvil om resultatet, sier advokat Ronny Lund fra Advokatfirmaet Wiersholm, som er Rimfrosts prosessfullmektig.

Rimfrost skriver i pressemeldingen:

"Før saken kom opp i Søre Sunnmøre tingrett hadde Aker BioMarine fremmet krav om at saken måtte komme opp for retten i Oslo. Aker-selskapet anket spørsmålet helt til Høyesterett, og tapte i alle tre rettsinstanser som vurderte saken.

I fjor slo amerikanske Patent Trial and Appeal Board (PTAB) fast i en annen sak at krillpatenter tilhørende Aker BioMarine er ugyldige. Disse patentene var også en del av grunnlaget for Akersøksmål mot Rimfrost i Delaware i USA og i US International Trade Commission (ITC), der Aker senere har trukket ITC-saken."

zoom
19.07.2011: Havforskning og fangst av krill Bioteknologiselskapet Aker BioMarine. Foto: Ukjent


BAKGRUNN: Kampen om krillmakta i verden

Først ville Kjell Inge Røkke ikke ha Stig Remøys krillteknologi. Deretter ville han ikke ha rettssaken i Volda. Nå foreligger avgjørelsen fra Søre Sunnmøre tingrett.

Rettsavgjørelsen i Volda er et bidrag i kampen om krillmakta i verden. Den kommer med en avgjørelse i pantenttvistsaken mellom Kjell Inge Røkkes Aker BioMarine Antarctic og Stig Remøys Rimfrost Technologies om retten til produksjonsteknologien med enzymetrisk hydrolyse på krilltråleren «Juvel».

Striden står om eiendomsretten til patenter tilknyttet teknologien. Aker mener patentrettighetene fulgte med tvangssalget av «Juvel» i april i fjor fra konkursrammede Emerald Fisheries eid av Stig Remøy. Remøy gjorde tidlig i tvangssalgsprosessen oppmerksom på at patentet ble kjøpet av Rimfrost fra Emerland Fisheries allerede i 2012.

Saken utsatt i et år

Aker kjørte i forkant av tingretten et løp som fikk rettssaken i Volda utsatt i over et år fordi de bokstavelig nok har ment at retten i Volda ikke har vært like patent til å behandle en patentsak som Oslo tingrett. Derfor har Aker anket avgjørelser i tingrett og lagmannsrett om at saken ble berammet til Volda. Etter at Høyesterett i oktober sa endelig nei til Akers ankeserie, var det ingen vei utenom Volda for Aker.

Det er hevet over enhver tvil at det pågår et høyt spill om krillmakta med utrolig mye penger som innsats. Et lite innblikk i dette spillet fikk man da en aktør som ville kjøpe konkursrammede «Juvel» ble advart av Aker om å holde seg unna.

Kjell Inge Røkke må ha kalkulert med at patentstriden på «Juvel» ville ende i rettssak og at det ville ta så lang tid med økonomisk muskelbruk før saken kom opp.

Merkelig forhistorie

Patentstriden på «Juvel», en strid som har en rekke merkelige sider ved seg når man ser forhistorie til rettssaken i Volda.

ABMs toppsjef, Matts Johansen, har uttalt til Fiskeribladet at både konkursboet og långiverne har konkludert med at ABM har rett til å disponere over patenter kjøpt gjennom konkursboet til «Juvel». I tillegg har ABM gjort en tilsvarende vurdering av rettighetene til patentfamilien og havnet på samme konklusjon.

Da Fiskeribladet i juni i fjor tok opp saken, to måneder etter at Aker hadde kjøpt «Juvel» på tvangsauksjon, gikk Aker langt i å bagatellisere forskjellen mellom de to produksjonsmetodene som benyttes på «Juvel» og på Akers egne krillskip. Akerledelsen hevdet at utnyttelsen av tørrstoff fra krill i deres produksjon lå på 17,5 prosent, mens produksjonen på «Juvel» kunne dokumentere 24 prosents utbytte med tørrstoff.

Verdifull produksjon

Den store forskjellen ligger likevel i at tusen tonn krill fra havet i Akerfartøyene gir 120-170 tonn krillmel i rommet til fôrmarkedet, mens tilsvarende produksjon på «Juvel» gir 240 tonn verdifullt krillmel til konsum for mennesker. Krillmelet på «Juvel» produsert med ensymetriske hydrolyse gir altså fem-ti ganger høyere verdi i markedet enn fôrmelet produsert på Akers trålere med sin sildeoljefabrikkteknologi. Hydrolyseteknologien gir 400 gram krillolje av et kilo krillmel, mens den normale teknologien gir 150 gram krillolje av et kilo krillmel, slik saken er fremstilt fra Rimfrosts side.

Aker BioMarine mener denne sammenligningen ikke blir riktig siden det er snakk om to forskjellige produkter med ulike bruksområder, men er enig i at det er to forskjellige produksjonsmetoder som ligger til grunn for produksjonen på deres båter og den som har vært drevet på «Juvel»

Matts Johansen i Aker innrømmet i et intervju med Fiskeribladet at produksjonsmetoden som benyttes på «Juvel» er ukjent for Aker, «men ser ikke at det skal være forskjell i utbytte som vi får på våre båter og det «Juvel» har fått», slik han forklarte.

Sannsynlig med anke

Ikke lenge etter Akers nedtoning av krillteknologien på «Juvel», stevnet Aker Rimfrost for ikke å frigi patentene fra «Juvel» og krevde at patentsaken skulle gå i Oslo, ikke i Volda. Det gikk over et år med anker og rettsbehandling før det ble en endelig avgjørelse i Høyesterett om at saken skal føres i Volda. Bortsett fra et kort forskningstokt, har «Juvel» lagt uvirksom siden den ble kjøpt for over 1,5 år siden. I sommer var det en brann om bord mens den lå ved kai i Montevideo, Uruguay.

( VILKÅR )
 
Del saken