«STORMHAV»: Stadyard as på Raudeberg har kontrakt med rederiet Stormhav as på Sørøya i Finnmark om bygging av nye «Stormhav» på 90 fot. Nybygget skal leveres i oktober 2019.Illustrasjon: Seacon
«STORMHAV»: Stadyard as på Raudeberg har kontrakt med rederiet Stormhav as på Sørøya i Finnmark om bygging av nye «Stormhav» på 90 fot. Nybygget skal leveres i oktober 2019.Illustrasjon: Seacon
«STORMHAV»: Stadyard as på Raudeberg har kontrakt med rederiet Stormhav as på Sørøya i Finnmark om bygging av nye «Stormhav» på 90 fot. Nybygget skal leveres i oktober 2019.Illustrasjon: Seacon

Fiskeri- og havbruksbåter for 19 milliarder kroner under bygging ved norske verft

Ved årsskiftet var det skip for 48 milliarder kroner under bygging i Norge. Fiskeri- og havbruksbåter dominerer vanligvis, men fjoråret var ekstraordinært med tre nye kystvaktskip.

I fjor ble det inngått kontrakter som ikke kommer hvert år. Kystvakten skal styrkes i nord. 

De tre kystvaktskipene «Jan Mayen», «Bjørnøya» og «Hopen» har en ramme på 6,8 milliarder kroner, og to skip til Viking Cruises gir en samlet verdi av cirka ti milliarder kroner. Trekkes disse kontraktene ut fra totalen for 2018, er man nede på et nivå noe under 2017.

zoomKYSTVAKTEN: Vard skal bygge de tre nye kystvaktfartøyene «Jan Mayen», «Bjørnøya» og «Hopen», til en samlet pris på 6,8 milliarder kroner.
KYSTVAKTEN: Vard skal bygge de tre nye kystvaktfartøyene «Jan Mayen», «Bjørnøya» og «Hopen», til en samlet pris på 6,8 milliarder kroner.

- Tre kystvaktfartøy og to cruiseskip til rundt ti milliarder kroner gjør at 2018 ble et ekstraordinært år for norske verft, sier direktør Asle Strønen i Norske Skipsverft til Tekfisk.

Nye kystvaktfartøy

Lengde: 136,4 meter

Bredde: 19 meter

Dypgang: 6,2 meter

Deplasement: 9800 tonn

Stålvekt: 4500 tonn

Fart: Min 22 knop

Sjøegenskaper: Trygt å utføre operasjoner t.o.m. Sjø 5

Isklasse: ICE-1A*F (Ekstreme isforhold, 1 meter is, kan til en viss grad klare seg uten isbryter)

Vinterisering: Winterized Polar (-30)

Fremdrift: Dieselelektrisk

Utholdenhet: åtte uker uten forsyning

Kabinkapasitet: 100 personer

Containerkapasitet på dekk

Hangarplass: to NH 90 helikopter

Helidekkstyrke: Kan ta ned AW 101-størrelse

To MOB-båter

40 prosent til fiskeri og havbruk

Statistikkene fra bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft viser at verftsindustrien per 31. desember 2018 hadde 98 skip under bygging, med en verdi på 48 milliarder kroner.

- Vel førti prosent av disse består av fartøyer til fiske, brønnbåt og oppdrettssektoren. Selv om mye av industrien etter offshore-krisen har omstilt seg til nye markeder, er bygging av båter til fiskeri- og havbruksnæringen fortsatt det klart største forretningsområdet til norsk verftsindustri. Dette er fartøytyper vi behersker, og leverer til avtalt pris til avtalt tid, sier Strønen.

I 2018 var det under arbeid skip til sjømatnæringene for vel 19 milliarder kroner. Det utgjør vel 40 prosent av nybyggingen. I et «normalår» vil denne posten utgjøre over 50 prosent.

- Dermed kan det se ut til at et normalår vil være en ordreinngang på pluss-minus 15-16 milliarder kroner i forhold til fjoråret, fordelt på noen og førti nybyggingskontrakter, sier Strønen.

zoom
Asle Strønen 

Mange under radaren

Totalen i fjor er på 48 milliarder kroner. 

- Vi opererer med to tall, kontrakter som er inngått i 2018, som er cirka 24 milliarder kroner. Og totale skip under bygging som er 48 milliarder kroner, sier Strønen.

I tallene til organisasjonen er alle skip som har en høyere verdi enn 50 millioner kroner med. 

- Det betyr at det er mange arbeidsbåter og servicebåter og andre type båter til oppdrettsnæringen, som ikke er med i tallene. Tilsvarende er det for fiskebåter med verdi under 50 millioner kroner. Disse går under radaren for oss. Her snakker vi om mange hundre millioner kroner, sier Strønen.

Utenfor tallene er også alle båter til norske redere som bygges i utlandet.

Norske Skipsverft Salgs og Markedsorganisasjon

  • Norske Skipsverft er en felles salgs- og markedsorganisasjon for konkurrerende skipsverft, med sekretariat i Bergen. Sekretariatet ledes av Asle B Strønen og et styre bestående av fem representanter valgt av årsmøtet.
  • Sekretariatets oppgave er å fungere som et bindeledd mellom medlemsverftene, kunder, myndigheter, konsulenter/leverandører og media. Norske Skipsverft er en aktiv bransjeorganisasjon som jobber for aktivitet og sysselsetting langs hele kysten.

Grønn miljøteknologi

Fellesnevneren for norsk maritim sektor er grønn miljøteknologi, og når nye båter bygges i Norge sikres også utviklingen av disse i Norge, mener Strønen.

zoomVERDENS STØRSTE: Brønnbåten «Ronja Storm» bygges for Sølvtrans ved Havyard, og koster rundt en halv milliard kroner. Planlagt levering er i juni.
VERDENS STØRSTE: Brønnbåten «Ronja Storm» bygges for Sølvtrans ved Havyard, og koster rundt en halv milliard kroner. Planlagt levering er i juni.

- Norskbygde båter er fullstappet med innovative løsninger hvor særlig hensynet til utslipp er viktig, og for fiskerisektoren, fiskevelferd er ivaretatt på beste måte. Med dette som fokus bidrar rederi-, utstyrs- og verftsnæringen til å redusere den totale miljøbelastningen fra norsk maritim sektor.

Stor teknologiutvikling

Strønen ønsker å trekke frem den produkt- og teknologiutvikling som skjer i fartøysegmentet under 50 millioner kroner. Typisk er dette arbeids- og servicebåter til havbruksnæringen med typiske verft som Sletta Verft eller Moen Marin. 

- Det foregår en storstilt fornyelse i dette segmentet hvor målet nettopp er større effektivitet og lavere utslipp. Selv om vi ikke har fullgod statistikk på dette området mener vi at det er snakk om et betydelig antall båter til flere hundre millioner kroner. Samlet gir disse prosjektene store miljøgevinster ved bruk av moderne lav- eller nullutslippsteknologi. Typisk her er Vard Aukra og Grovfjord Mek. Verksted.

( VILKÅR )
 
Del saken