AIS: Fartøy under 15 meter er ikke pålagt å ha AIS, men bruker det for sikkerhets skyld. Det har fått fart i gebyrleggingen fra Sjøfartsdirektoratet. Her et illustrasjonsfoto fra Henningsvær i Lofoten under Lofotfisket. Foto: Kjell Evensen
AIS: Fartøy under 15 meter er ikke pålagt å ha AIS, men bruker det for sikkerhets skyld. Det har fått fart i gebyrleggingen fra Sjøfartsdirektoratet. Her et illustrasjonsfoto fra Henningsvær i Lofoten under Lofotfisket. Foto: Kjell Evensen
AIS: Fartøy under 15 meter er ikke pålagt å ha AIS, men bruker det for sikkerhets skyld. Det har fått fart i gebyrleggingen fra Sjøfartsdirektoratet. Her et illustrasjonsfoto fra Henningsvær i Lofoten under Lofotfisket. Foto: Kjell Evensen

- AIS-gebyret kom som et sjokk

Sjøfartsdirektoratet varslet ikke om den nye praksisen med den nye gebyrleggingen basert på historiske data fra kontinuerlig AIS-sporing.

- Den nye ordningen var helt ukjent for oss. Gebyret på 77.000 kroner ramlet inn i postkassen som et sjokkrav, sier Henning Salthaug fra Salthaug ved Mandal som er en av de mange fiskerne på Sørlandet som har fått forelegget. 

- Vi kunne i det minste fått en advarsel først. Det vi gjorde var å videreføre en praksis med å drive torskefiske på kanten drøyt 30 mil fra land, slik vi har gjort i alle år uten reaksjoner av noen slag, sier Salthaug.

Burde fått advarsel først

Han reagerer spesielt på at Sjøfartsdirektoratet innførte den nye praksisen for gebyrlegging uten å ha varslet om den.

- De kunne i det minste ha gitt oss en advarsel før de gikk til skrittet med å skrive ut et gebyr på 77.000 kroner, som er et stort beløpet for en som driver sjarkfiske alene. 

De kunne i det minste ha gitt oss en advarsel før de gikk til skrittet med å skrive ut et gebyr på 77.000 kroner

Henning Salthaug, fisker

 Salthaug tok kontakt med direktoratet, men sier han ble møtt med at dette var å regne som man blir tatt i en fast installert fartskontroll. 

- Det synes jeg er en dårlig sammenligning. Slike målebokser for fart varsles med skilt langs veien, påpeker Salthaug.

Reduserte forelegg

Salthaug har protester på gebyret gjennom en av advokatene i Norges Fiskarlag, men har foreløpig ikke fått svar på klagen.

- Noen har fått satt ned forelegget til 30.000 kroner i sør etter å ha klaget og jeg har hørt 15.000 kroner i nord for samme forhold. Jeg synes ikke det burde ha vært utstedt slike gebyr i det hele tatt på det grunnlaget som Sjøfartsdirektoratet har gjort.

Flaks hindret forelegg

Fisker Ola Mosberg i nabokommunen Tvedestrand sier at det er rent flaks at også ikke han har fått gebyr. Han berges av å ha fått sin 10-11 meters båt sertifisert for å drive ut til 30 mil i vinterhalvåret og 100 mil i sommerhalvåret, i de såkalte Bank 1- og Bank 2-områdene.

- Det er dårlig gjort av Sjøfartsdirektoratet å drive i flere år for å kartlegge brudd på bestemmelser som fartsområder uten at de i dette hele tatt varslet om at de ville innføre en slik praksis med overvåkning. 

- Jeg kan ikke se for meg at dette er lovlig og synes ikke det henger på greip å skrive ut slike gigantgebyr på det grunnlaget som de gjør. Når vi vet at AIS ta i bruk uten påbud av hensyn til sikkerhet, er det ubegripelig at Sjøfartsdirektoratet benytter anledningen til at skrive ut store bøter for dem som har tatt i bruk AIS, sier Mosberg.

Opp på et høyere nivå

I en reaksjon på nettsida til Fiskeribladet skriver Mosberg: «At det skal være lik konkurranse mellom fartøyene blir det ikke med Sjøfartsdirektoratet sin gebyrpolitikk, hva med dem som ikke har AIS for de er det nærmest fritt frem for som kjent er det ikke daglig eller for den saks skyld nesten ikke månedlige kontroller ute i sjøen og en båt under 11 meter er ikke så enkel å se. Mener denne saken bør løftes opp på et høyere nivå i for å få klare retningslinjer. Slik det er nå blir det for vilkårlig.»

Direktoratet svarer

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus, kommenterer saken slik:

- Sjøfartsdirektoratet har allerede kommentert vår vurdering av bruk av AIS-data ved ileggelse av overtredelsesgebyr. Vi forstår at de som får varsel om gebyr kan oppleve dette som urimelig, men det å kontrollere at regelverk og fartsområdebegrensinger overholdes er en del av oppgavene som direktoratet er satt til å gjennomføre. Det er også viktig å påpeke at det her er snakk om reaksjoner mot fartøy som bryter de fartsområdebegrensingene de har fått med bakgrunn i sikkerhet og fartøyets oppbygging og utrusting.

( VILKÅR )
 
Del saken