Det nystifta selskapet Hordalaks AS har nylig bestilt en brønnbåt, "Hordagut", fra Fitjar Mekaniske Verksted AS (FMV).Foto: FMV
Det nystifta selskapet Hordalaks AS har nylig bestilt en brønnbåt, "Hordagut", fra Fitjar Mekaniske Verksted AS (FMV).Foto: FMV
Det nystifta selskapet Hordalaks AS har nylig bestilt en brønnbåt, "Hordagut", fra Fitjar Mekaniske Verksted AS (FMV).Foto: FMV

«Hordagut» får batteri og landstrømsanlegg

Brønnbåten blir klargjort for landstrøm, og vil bruke batteri der kaianlegg ikke har dette.

«Hordagut» vil få et hybrid batterisystem som gjør at skipet kan ligge til havn uten å bruke motorer for å få strøm til å drifte det.

Batteripakken kan også brukes ved oppdrettsanlegget, ifølge en pressemelding fra Fitjar Mekaniske Verksted. Verftet fikk kontrakt på bygging av brønnbåten i fjor sommer. Det er det nystartede rederiet Hordalaks AS som har kontrahert brønnbåten.

- Ved å installere en batteripakke knyttet til det dieselelektriske fremdriftsanlegget, ønsker en å utnytte energi produsert ombord effektivt. Med batteri vil en kunne unngå oppstart av en ekstra motor dersom forbruket øker i kortere perioder, ved at at overskuddsenergi kan lagres i batteripakken og tilføres ved behov, heter det i meldingen.

«Hordagut» vil også få et renseanlegg som kan gi opp til 80 prosent reduksjon av NOx-reduksjon. Rederiet har fått støtte fra NOx-fondet til batteripakke og renseanlegg. 

Landstrømanlegget og batteripakken blir levert av VARD Electro, mens renseanlegget leveres av H+H Engineering & Service.

MMC First Process har vunnet kontrakten på levering av fiskehåndteringspakken til brønnbåten, mens Norwater leverer vannrenseanlegget.

Brunvoll og PG FLow Solutions leverer også til brønnbåten, som skal være ferdig i løpet av året.

( VILKÅR )
 
Del saken